Paleidokopus (2014) door Drager Meurtant
De beweging gaat schuin, naar voren, behoedzaam en onder geleide.
Dreiging kan overal vandaan komen. De vrees voedt de waan, en rede lest de dorst niet.

 

De neuslengte als basis voor ontdekkingen

Door Gerard Rutteman, alias Drager Meurtant
Data woensdag 5 en 19 januari 2022. verplaatst naar 2 en 16 februari 2022.
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

 

contactpagina

of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828

Kosten

 € 10,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
 € 16,- voor anderen.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

Het advies van jongs af aan luidde: 'je moet verder kijken dan je neus lang is'. Dit impliceert: wees niet kortzichtig. Er zijn andere waarden, zienswijzen, inzichten, dan die je vanuit je directe omgeving meekrijgt. Ga op ontdekking.

 

Op grote hoogte kun je meer zien. Dus trokken ook kunstenaars de bergen in. Ging de mens op pad naar verre kusten voor ivoor, goud en slaven. Had Columbus meer zijn best gedaan, de toekomstige waardering (lees: in 2020) van zijn handelen in te schatten, had dat een duik van zijn bronzen beeld in de haven van Baltimore kunnen voorkomen?

 

Mensen zijn conservatief en behoudend. Sommigen daarentegen hebben reden naar verandering te streven. De botsing kan leiden tot verkettering, over-en-weer. Kunstenaars kunnen een plaats innemen in deze 'clash'. Door negatieve propaganda te helpen produceren, of juist door het 'normale' van de tegenstander zichtbaar te maken.

Tegengestelde visies in de loop van de tijd, oorlog, dictatuur, politiek, komen aan bod in deze bespreking van het repertoire van kunst. Van subtiele ondermijning van religieuze instituten in de Middeleeuwen, tot antinazistische fotocollages van John Heartfield. Het zal gaan over verzet tegen de dwang van heersende opvattingen, zoals vertoond in de collages en assemblages van de kunstenares Betye Saar. Over als subtiel homo-erotisch geziene foto's gemaakt door Willem van Gloeden tot door sommigen als provocatief ervaren foto's van Robert Mapplethorpe. 

 

Aandacht wordt ook gegeven aan de dialoog, waarbij de kunstenaar probeert aan te geven, dat een perspectief pas werkelijk dimensies krijgt via een open oog en oor voor tegenstrijdige visies van twee (of meer) kanten.