Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. 
De Vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.

Filosofische kring op de vrijdagmorgen

Door

Dr. R.M. Nepveu

Data vrijdag 22 september, 20 oktober en 17 november 2023,
19 januari, 16 februari en 15 maart 2024
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave 

bij Froukje Wirtz, 030-6971771

e-mail: f.d.wirtz@kpnmail.nl

Kosten

€ 60,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 80,- voor anderen. 
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Op de eerste bijeenkomst op 22 september willen wij ons wijden aan een samenvatting van oosterse vormen van denken. Hierbij maken we gebruik van het Basisboek Oosterse Filosofie (auteur/redacteur Michel Dijkstra. ISVW. ISBN 9789 491 6938 09). Ook zal hierbij het laatste hoofdstuk aan de orde komen, waarin vergelijkingen worden getrokken tussen oosterse en westerse levensfilosofie. Hierbij nemen we het model van Ulrich Libbrecht als uitgangspunt.

In de volgende vijf bijeenkomsten staat centraal het boek Tijd; hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden van filosoof en historicus Rüdiger Safranski. (Uitgever Atlas Contact, Olympus ISBN 9 789046 706992; 2016 of 5e druk 2018, € 17,50).

Aandacht wordt besteed aan natuur en tijd, maar vooral aan Safranski’s accent op cultuurfilosofie. Safranski houdt een filosofisch pleidooi voor aandacht en bezinning. De titels van de eerste twee hoofdstukken klinken al uitdagend: Tijd van verveling en Tijd van beginnen.

Mocht u aan de vorige cursus niet hebben meegedaan en nu willen deelnemen aan deze Filosofische kring op de vrijdagmorgen, dan is het niet bezwaarlijk de eerste bijeenkomst mee te maken zonder de tekst te hebben gelezen.