Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. 
De Vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.

Filosofische kring op de vrijdagmorgen

Door

Dr. R.M. Nepveu

Data vrijdag 25 september, 16 oktober en 20 november 2020,
22 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april 2021
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Plaats

Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist

Opgave 

via contactpagina of telefonisch bij

Ineke Krediet, 030-6923828‬ en 

v.a. 16/9 bij Froukje Wirtz, 030-6971771

Kosten

€ 50,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 65,- voor anderen. 
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Helaas is het niet mogelijk geweest de vorige cursus in maart af te ronden. Het lijkt daarom zinvol dat de eerste keer in het komende seizoen alsnog te doen.

 

Daarna willen we aandacht schenken aan een nieuw boek. We willen met elkaar gaan bespreken: Basisboek Filosofische Antropologie. Frank Rebel (red.), ISVW Uitgevers , Leusden 2018. ISBN 978-94-92538-39-0 (€20,95).

 

In dit boek worden themata behandeld betreffende de mens. Dat gebeurt door steeds het denken van een bepaalde denker over dat thema toe te lichten. Het boek is heel overzichtelijk opgebouwd en leent zich zeer goed voor het onderlinge gesprek.