Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. 
De Vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.

Filosofische kring op de vrijdagmorgen

Door

Dr. R.M. Nepveu

Data vrijdag 16 september, 21 oktober en 18 november 2022,
20 januari, 17 februari en 17 maart 2023
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave 

bij Froukje Wirtz, 030-6971771

email f.d.wirtz@kpnmail.nl

Kosten

€ 50,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 65,- voor anderen. 
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Gedurende vele jaren hebben we onze aandacht gericht op westerse filosofie. De komende bijeenkomsten willen we ons wijden aan oosterse vormen van denken. We willen daarbij gebruikmaken van een basisboek van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Het is getiteld: Basisboek Oosterse Filosofie(auteur/redacteur Michel Dijkstra). ISBN 9 789 491 6938 09. Prijs €18,00.Omdat we het vorige boek Wijsgerige Antropologie nog niet helemaal hadden bestudeerd, willen we dit najaar de twee resterende hoofdstukken daarvan eerst doornemen. De derde bijeenkomst beginnen we dan met het nieuwe boek.  Mocht u de vorige cursus niet hebben meegedaan en nu willen deelnemen aan de nieuwe cursus, dan is het niet bezwaarlijk de eerste twee bijeenkomsten mee te maken zonder de tekst te hebben gelezen.