Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. 
De Vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.

Filosofische kring op de vrijdagmorgen

Door

Dr. R.M. Nepveu

Data vrijdag 24 september, 15 oktober en 19 november 2021,
21 januari, 18 februari en 18 maart 2022
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave 

bij Froukje Wirtz, 030-6971771

email f.d.wirtz@kpnmail.nl

Kosten

€ 50,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 65,- voor anderen. 

Voor degenen die vorig jaar al betaalden, zijn deze bedragen resp. € 10,00 en  15,00.
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Helaas konden wij in het vorige seizoen slechts twee keer samenkomen. Wij hopen vanaf september onze filosofische bezinning weer normaal te kunnen hervatten. Misschien kunnen we dan ook weer de gebruikelijke kring rond de tafels in de Walkartkamer vormen. We willen verder gaan met ons boek, maar in september eerst opnieuw onze aandacht besteden aan de hoofdstukken over René  Descartes en Hannah Arendt, om er na al die tijd weer in te komen. Voor geïnteresseerden die het vorige seizoen niet aan onze kring deelnamen, maar dat nu wel zouden willen doen, noem ik nog even het bewuste boek: Basisboek Filosofische Antropologie. Frank Rebel (red.), ISVW Uitgevers , Leusden 2018. ISBN 978-94-92538-39-0 (€20,95). In dit boek worden themata behandeld betreffende de mens. Dat gebeurt door steeds het denken van een bepaalde denker over dat thema toe te lichten. Het boek is heel overzichtelijk opgebouwd en leent zich zeer goed voor het onderlinge gesprek.