Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. 
De Vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.

Filosofische kring op de vrijdagmorgen

Door

  Dr. R.M. Nepveu

Data   vrijdag 20 september, 18 oktober en 29 november 2019,
  24 januari, 21 februari en 20 maart 2020
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina of telefonisch bij Coby Geysel 030-6925439

Kosten

  € 50,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 65,- voor anderen. 
  Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

In het seizoen 2019 – 2020 willen we onze aandacht geven aan twee kleine boeken.

 

Het eerste is Thuis in de Kosmos, geschreven door Taede A. Smedes, Amsterdam 2018, ISBN 978 94 6298 7081. Smedes is theoloog/godsdienstfilosoof. In zijn boek legt hij getuigenis af van de grote betekenis die de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschappen heeft voor zijn kijk op de wereld. Hij kent een grote religieuze verwondering voor de natuur.

 

Het tweede boek is van Isaiah Berlin. De titel luidt: Twee opvattingen van vrijheid,  4e oplage 2018, ISBN 978 90 8506 9034. De twee opvattingen van vrijheid gaan respectievelijk over het domein waarbinnen mensen kunnen handelen en over de instantie die kan bepalen hoe mensen handelen. Zijn boek is een pleidooi voor een liberale samenleving en een afwijzing van elke vorm van dictatuur.