Halt: War no more (2022) door Drager Meurtant


 

De betekenis van grenzen en begrenzingen

Gerard Rutteman

Door Gerard Rutteman, alias Drager Meurtant
Data woensdag 11 en 25 januari 2023
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave 

 

Bij Ineke Krediet, tel. 030-69 23 828 of via de contactpagina.

Kosten

 € 10,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
 € 16,- voor anderen.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

We gaan op weg, ja, maar overal botsen we op grenzen.

Grenzen die anderen stellen: fysiek, met douanecontrole of soms zelfs met landmijnen. Of we botsen op limieten in normen en moraal. Kunstenaars die bestaande regels loslaten, worden soms gezien als pioniers die vooruitgang brengen. Denk bijvoorbeeld aan Piet Mondriaan, en ook aan Lucio Fontana die het doek doorboorde: uitvinder van het Spatialisme (creëren van ruimte). Artemisia Gentileschi wordt als baanbrekend beschouwt: zij plaatste in haar schilderijen in de 17e eeuw de vrouw niet als object en 'prooi'. Met het overschrijden van grenzen worden reacties opgeroepen. Op veel momenten in de tijd werd een al bestaande cultuur door strakkere / nieuwe grenzen onmogelijk gemaakt.

Boekverbrandingen zijn van vele tijden.

Toch is er in de laatste ruim honderd jaar ook een toenemende afwijzing van grenzen vanuit de optiek: “die leiden tot discriminatie en geweld”. Maar wanneer anderen te nadrukkelijk op ons terrein komen, dan komt een oeroud mechanisme van mensen tot uiting: er wordt een lijn getrokken, soms zelfs een rode lijn.

Met lichtvoetigheid zal in een tweetal presentaties de sociologie van (be)grenzingen worden bekeken, vooral vanuit artistiek gezichtspunt en gevoel.