Liek Mulder werkte bijna veertig jaar als docent geschiedenis en maatschappijleer aan diverse middelbare scholen. Daarnaast was en is hij al decennialang actief als vrijwillig bestuurder bij organisaties en verenigingen op het gebied van sport, kerk, cultuur en stadsgeschiedenis. Sinds begin jaren tachtig schreef hij, vaak samen met anderen, een groot aantal publicaties voor het geschiedenisonderwijs en het ‘grote publiek’. In 2014 begon hij samen met Anne Doedens de reeks Oorlogsdossiers, boeken over oorlogen, uitgegeven door de Walburg Pers in Zutphen. In 2015 verscheen als eerste deel Frans-Duitse Oorlog 1870-1871; de Moeder van de Grote Oorlog. Begin 2021 lag het negende deel van deze serie in de boekhandel: Spaanse Successieoorlog, 1701-1714, het definitieve einde van de Nederlandse Gouden Eeuw.

Johan de Witt en de Ware Vrijheid

politicus met grote verdiensten

Door

Liek Mulder

Data woensdag 9 en 23 februari 2022
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats

Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

contactpagina

of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828

Kosten

€ 10,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 16,00 voor anderen.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.


Nederland ging in de zeventiende eeuw buitengewoon slordig om met twee belangrijke politici met grote verdiensten. Op 13 mei 1619 onthoofdde op het Haagse Binnenhof een beul raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt, een man die een essentiële bijdrage had geleverd aan het ontstaan en de ontwikkeling van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Op 20 augustus 1672 onderging een van zijn opvolgers een nog gruwelijker lot. Raadpensionaris Johan de Witt (1625-1672) werd met zijn broer Cornelis op die dag op een gruwelijke manier gelyncht op het Groene Zoodje in Den Haag.Hoe was het mogelijk dat een zo invloedrijk politicus, zowel op het gebied van de binnen- als de buitenlandse politiek, op deze manier het leven werd benomen?

 

Een goed antwoord is niet zo makkelijk te geven. Daartoe moeten we ons verdiepen in het leven van een man die een archief met 35.000 brieven naliet en bekend stond als een meesteronderhandelaar. Iemand die een sleutelrol speelde in de Gouden Eeuw. Een politicus die van verder kijken een ware kunst maakte.

 

Het begrip De Ware Vrijheid speelde een grote rol in het leven van De Witt. Dat was de naam die hij gaf aan het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672). Regenten bestuurden het land, in de meeste gewesten zonder bemoeienis van een stadhouder. Niet alle regenten waren het hiermee eens, er waren in de Republiek ook orangistische regenten. Feitelijk tekenen zich hier al de contouren af van latere politieke landschappen in Nederland, het begin van een liberale traditie. Overigens, dat een land vooral door burgers werd bestuurd, was uniek in de zeventiende en achttiende eeuw.

 

Kortom, meer dan voldoende stof voor twee boeiende middagen.