Dr. Froukje D. Wirtz is organisatiepsycholoog en wijsgerig pedagoog, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Zij was docent hbo en post-hbo en parallel hieraan was zij verbonden aan een Consulting Group. Juist de verbinding theorie en praktijk werkt(e) inspirerend. Onder andere als bibliocoach zet zij haar zoektocht voort naar wakker worden in en aan de nieuwe tijd en wat er daarin toe doet. Recente publicatie: NIPS; evenwichtig denken, doen en zijn. Uitgeverij Stili Novi.

Subtiele grensoverschrijdingen

door dr. Froukje Wirtz

Door

  Mw. dr. Froukje Wirtz

Data   woensdag 1 november 2023
Tijd   14.30 - 16.30 uur
Plaats

  Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist

Opgave    bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van
  de website.

Kosten

  € 7,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 10,00 voor anderen.
  Er kan betaald worden via een QR-code.

  De koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

In eerste instantie moest ik even wennen aan grensoverschrijdingen als jaarthema. De gangbare psychologieboeken rinkelden op dit punt geen bellen, tenzij in de sfeer van oorlog, vluchten en andere traumatische gebeurtenissen.

Na enig denken en spitten ontstond een beeld van enkele thema’s die in aanmerking komen voor bespreking in het kader van subtiele grensoverschrijdingen. Op dit moment (juni ’23) kom ik op relevante begrippen waarin ik me de komende tijd ga verdiepen, zodat ik u op 1 november interessant denk- en doegereedschap kan aanreiken. In alfabetische volgorde:

 

Cognitieve dissonantie. Uitleg van dit begrip, als een innerlijke beleving, kan leiden tot het stellen van vragen over gebeurtenissen in het eigen leven.

 

“Informatie bestaat uit verschillen die verschil maken”. Dit citaat uit Het verbindend patroon van Gregory Bateson (pp. 122-129) daagt uit tot bespreking.

 

Mijn en dijn in de sociale psychologie. Geldt Fritz Perls’ ‘Ik ben ik en jij bent jij’ nog?

 

Saai, saai, saai. De bloempjes van Catharina als ideële inspiratie.

 

Vallen voor verleiding: weerstand bieden en (niet) toegeven. King Arthur. Wat liefde vermag.

 

Tienduizend dingen van Oost en West: Karen Armstrong en Birgid Laffan.

 

Vragen stellen: wie het niet weet mag het zeggen (Harm van der Gaag).

 

‘Wen er maar aan’ is een advies dat momenteel vaker voorkomt. Het behoeft nuancering. Die brengt ons bij menselijke vermogens tot accepteren en willen. In het bijzonder over het wilsvermogen heeft Hannah Arendt (in Het leven van de geest) boeiende gedachten te bieden.

 

PS Wat dit ‘programma’ betreft: wijzigingen voorbehouden (we willen de grensoverschrijdingen immers subtiel houden).