Dr. Froukje D. Wirtz is organisatiepsycholoog en wijsgerig pedagoog, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Zij was docent hbo en post-hbo en parallel hieraan was zij verbonden aan een Consulting Group. Juist de verbinding theorie en praktijk werkt(e) inspirerend. Onder andere als bibliocoach zet zij haar zoektocht voort naar wakker worden in en aan de nieuwe tijd en wat er daarin toe doet. Recente publicaties: Evenwichtig denken, doen en zijn en Levenskunst voor gevorderden.

Een wijsgerig ABC

27 november 2024, 14.30 uur

Door

  Mw. dr. Froukje Wirtz

Data   woensdag 27 november 2024
Tijd   14.30 - 16.30 uur
Plaats

  Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist

Opgave    bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van
  de website.

Kosten

  € 7,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 10,00 voor anderen.
  Er kan betaald worden via een QR-code.

  De koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Een wijsgerig ABC rond Autonomie, Biografie en Communicatie met Aristoteles, Belle van Zuylen en Arnold Cornelis in de hoofdrol

De Griekse filosoof Aristoteles bijt de spits af.

Logisch, want dat is rond de vierde eeuw voor Chr. Exacter: van 384 tot 322 voor onze jaartelling. Pleitte Aristoteles voor autonomie? Zeker, maar wij kunnen ook bij hem aankloppen voor verschillende andere thema’s, zoals geluk, ethiek, sociabiliteit, vriendschap, verlangen (naar liefde en echtheid) en wijsheid. Een aardig boek over deze inzichten is: Wat zou Aristoteles doen?
Edith Hall, de Engelse schrijfster daarvan, geeft antwoorden op de vraag hoe oude filosofie je leven kan veranderen. In het algemeen kun je zeggen dat Aristoteles het ‘Ik’ voor het eerst liet gelden.

 

Met Belle van Zuylen, de Nederlandse beminnelijke rebelse, zij leefde van 1740-1805, betreden we het tijdperk van de Verlichting. Mensen lopen hun leven, vandaar het woord levensloop. Sommigen lopen niet alleen, zij schrijven ook, namelijk brieven en biografieën, zodat wij in onze tijd dichter bij hun belevenissen en ervaringen kunnen komen. Hierbij worden wij ingeleid door het mooie vertaal- en biografische werk over Belle door Simone Dubois. Belle van Zuylens briefwisselingen met vriendinnen, vrienden en mogelijke huwelijkskandidaten gunnen ons een inkijkje in haar zoektocht naar waarheid, waarachtigheid en zelfexpressie. Bovendien leveren haar brieven een document over de mores van de late achttiende eeuw. Ik werp tijdens onze bespreking ook de vraag op hoe wij in onze tijd omgaan met brieven en biografieën.

 

 

Met prof. dr. Arnold Cornelis, filosoof en kennistheoreticus, op de achtergrond ga ik tenslotte in op aspecten van cultuur en communicatie. Ik raadpleeg vooral het baanbrekende werk Logica van het gevoel (1992) dat ik in 1993 in verschillende studentengroepen, soms samen met hem, mocht presenteren. In het jaar van zijn overlijden (1999) publiceerde Cornelis nog twee filosofische boeken: Rustpunten van de geest en De vertraagde tijd. Naast de begrippen cultuur en communicatie vinden we hierin opnieuw zijn andere kernthema’s: gevoel als kennisbron, leren, zelfsturing, waarden en zingeving. Zijn wijsheid mag blijken uit dit motto (naar Tristan Tzara): ‘De dageraad herschikt de wereld naar de maatstaf van haar licht.’