Jouke Krediet

Tijdperken des levens

Jouke Krediet

Door Jouke Krediet
Datum woensdag 23 oktober 2024
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist
Opgave bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van deze website.
Kosten € 7,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 10,00 voor anderen. Er is een QR-code aanwezig voor als u geen contant geld meer gebruikt.
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

De tijd dat men over het maakbare leven of het leven als kunstwerk sprak, is langzamerhand aan het verdwijnen. Het leven is al moeilijk genoeg wanneer het gewoon is.
In poëzieboekjes zoals men die kende op onze lagere school, werd nog wel eens een “Trap des levens” opgenomen: “Tien, dat zijn de kinderjaren; 20, dan moet je gaan sparen”, enzovoort. Het beschrijven van zo’n “trap des levens” is lange jaren een gezellige bezigheid geweest. Van allerlei ernst en spel rondom dit thema wil ik deze middag een idee geven. Het komt er in grote lijnen op neer dat de eerste vijftig levensjaren probleemloos verlopen, maar dan begint de tijd te dringen. De tijd zelf blijft ongrijpbaar.

Jouke Krediet was onderwijzer. Hij studeerde in 2011 af in Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit.