Dr. Froukje D. Wirtz is organisatiepsycholoog en wijsgerig pedagoog, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Zij was docent hbo en post-hbo en parallel hieraan was zij verbonden aan een Consulting Group. Juist de verbinding theorie en praktijk werkt(e) inspirerend. Onder andere als bibliocoach zet zij haar zoektocht voort naar wakker worden in en aan de nieuwe tijd en wat er daarin toe doet. Recente publicatie: NIPS; evenwichtig denken, doen en zijn. Uitgeverij Stili Novi.

Uitzonderlijke duo's

door dr. Froukje Wirtz

Door

  Mw. dr. Froukje Wirtz

Data   woensdag 4 en 18 november 2020
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 10,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 16,00 voor anderen.

  De koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Aanleiding tot deze beschouwing is een foto, rond eind december 2019 gepubliceerd in verschillende kranten. Trump & Thunberg. Een scherpe confrontatie tussen twee ‘persoonlijkheden’; individuen, maar ook ‘kinderen van hun tijd’. Onze tijd.

Trump & Thunberg zijn behalve persoonlijkheden ook een duo, een tweetal dat elkaar bewust of onbewust beïnvloedt. Misschien verwijst zo’n vreemd stel, zo’n odd couple, wel naar menselijke oersymbolen (archetypen), met aspecten die wij allemaal ook in ons dragen en die ons denken en doen in onze eigen -onstabiele, rommelige- tijd beïnvloeden.

 

Zijn thema’s als zorg, passie, vechtlust en een diep verlangen naar erkenning van het goede, wellicht van alle tijden? Deze vraag wil ik graag met u bespreken.

Voor een eerste verkenning van het vraagstuk neem ik u mee naar het oude Griekenland, lees ook: Groot Griekenland, van ongeveer 800 tot rond 550 voor onze jaartelling.

In “Theano & Co” laat ik in het bijzonder licht schijnen op een rommelige 6e eeuw (v. Chr.) waarin duo’s, families en minigemeen-schappen enige stabiliteit probeerden te verwerven.

 

De tweede lezing brengt ook zo’n tijdperk van omwenteling, zo’n periode van doorbraak, zo’n spiltijd onder onze aandacht.

Daarin verplaatsen wij ons van klassiek Groot Griekenland naar een noordelijker ‘Europa’ in de zeventiende eeuw. Opnieuw ontmoeten we een vreemde combinatie: prinses Elisabeth van de Palts, geboren in Heidelberg (1618-1680) en de Fransman René Descartes (1596-1650). Hun Briefwisseling is voer voor 

psychologen en de tijd waarin zij leefden kan worden gekarakteri-seerd als chaotisch, met verhoogd menselijk zoeken naar ankerpunten.

 

Samengevat gaan de lezingen over sociale psychologie en daarmee over perspectieven op mens en omgeving; over waarden en keuzes en over belemmeringen en mogelijkheden.

 

Het geheel nu (april ’20) overziend zie ik een beschouwing waarin

  • de praktijk van alledag,
  • enkele wetenschappelijke verklaringen,
  • een poging tot wijsheid ter troost en bemoediging en
  • (ten vierde) een vleugje spiritualiteit, om wijs te worden uit het onnoembare

    uw deel zullen zijn.