Dr. Froukje D. Wirtz is organisatiepsycholoog en wijsgerig pedagoog, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Zij was docent hbo en post-hbo en parallel hieraan was zij verbonden aan een Consulting Group. Juist de verbinding theorie en praktijk werkt(e) inspirerend. Onder andere als bibliocoach zet zij haar zoektocht voort naar wakker worden in en aan de nieuwe tijd en wat er daarin toe doet. Recente publicatie: NIPS; evenwichtig denken, doen en zijn. Uitgeverij Stili Novi.

Verder en dieper kijken 2.0; een glans van schoonheid

door dr. Froukje Wirtz

Door

  Mw. dr. Froukje Wirtz

Data   woensdag 3 en 17 november 2021
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 10,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 16,00 voor anderen.

  De koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Als we met betrekking tot het menselijk bestaan de vermetelheid hebben om verderop te kijken, dan komt ‘de einder’ in zicht. Wij zijn op weg naar het einde. Angst voor neergang, sterfelijkheid en dood kan ons behoorlijk ‘nerveusiseren’. De dichter J.C. Bloem had het er moeilijk mee: Denkend aan de dood kan ik niet slapen, En niet slapend denk ik aan de dood…

 

Talloze denkers en onderzoekers gingen in hun werk in op het vraagstuk van leven en dood. Sommigen zien deze kwestie zelfs als drijvende kracht achter ons bestaan. In een poging tot verklaring ga ik in op het werk van Stephen Covey, het psychologenteam van Jeff Greenberg en Irvin Yalom. Ook vertel ik over Paul Tillich en Simone de Beauvoir. Zij getuigden meermalen van de onzekere en onbehagen bevorderende omgeving waarin zij leefden. Beide omgevingskarakteristieken gelden ook voor de culturele context waarin wij leven.

 

De huidige Denker des Vaderlands, Paul Van Tongeren, spreekt ons in een van zijn vele boeken en artikelen als volgt toe: ons verval is onontkoombaar, laten we het de glans van schoonheid geven.

 

Ik bespreek tweeërlei glans van schoonheid:

  • Machteld Huber’s ‘model van Positieve Gezondheid’,
  • de invitatie, die ons naar Sils-Maria in Zwitserland zal brengen: schep het lot waarvan je kunt houden.
  

 

De voorbereiding voor de tweede bijeenkomst had haar start met kranten en voor de tv. Het viel mij afgelopen maart en april op hoeveel opmerkingen er werden gemaakt in de trant van: zelfkennis is nodig; nieuw intellectualisme; nieuw leiderschap; kritisch kijken naar het eigen ik; jezelf opnieuw uitvinden. Kortom, ken Uzelve.

 

Dit benoem ik als dieper kijken. Mijn leermeester Pieter van de Griend maakte er zijn levenswerk van. Met hem op de achtergrond bespreek ik vier persoonlijkheden: twee filosofen en twee psychotherapeuten: Sören Kierkegaard, Jean Paul Sartre, Sigmund 

Freud en Carl Rogers. Vier stevige mensen. Als we dieper kijken treffen we onzekere stevigheden aan. Of stevige onzekerheden?

 

Ook de tweede lezing eindigt hoopvol. We gaan opnieuw te rade bij Paul Tillich, die de moed om (zichzelf) te zijn praktiseerde. Na Rain comes Sunshine. Wij, mensen, moeten daar echter wel iets voor doen op onze weg naar levenskunst.