Dr. Froukje D. Wirtz is organisatiepsycholoog en wijsgerig pedagoog, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Zij was docent hbo en post-hbo en parallel hieraan was zij verbonden aan een Consulting Group. Juist de verbinding theorie en praktijk werkt(e) inspirerend. Onder andere als bibliocoach zet zij haar zoektocht voort naar wakker worden in en aan de nieuwe tijd en wat er daarin toe doet. Recente publicatie: NIPS; evenwichtig denken, doen en zijn. Uitgeverij Stili Novi.

Waar te beginnen?

door dr. Froukje Wirtz

Door

  Mw. dr. Froukje Wirtz

Data   woensdag 9 november 2022
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist

Opgave    bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van
  de website.

Kosten

  € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 8,00 voor anderen.

  De koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Onderweg … maar waarheen? Waar te beginnen? In het hier en nu zie ik vaak bezorgde, bange mensen. Onzekerheid, stress en angsten zitten ons momenteel in de weg. Soms lopen we met de ziel onder onze arm.

 

De Belgische psychiater Paul Verhaeghe schreef zijn boek Intieme vreemden erover. Paul Verhaeghe is niet tevreden over ons. Op mijn beurt ben ik over zijn essay niet helemaal tevreden, met name bij het slot ervan zet ik vraagtekens.

 

Ook andere auteurs besteden aandacht aan de invloed van sociale krachten die ons in flinke mate vormen. Enerzijds hangt dit samen met het tijdsgewricht waarin wij leven en met de manier waarop je de samenleving inricht. Ook de gedachten die je hebt over het vervolg, de toekomst ervan zijn bepalend. Hier ga ik op pad met de avontuurlijke filosofie van Ernst Bloch en zijn principe van hoop.

Anderzijds is het altijd de individuele mens die zijn of haar eigen eerste stap in de toekomst zet. Zowel in gedrag als innerlijk.

Zo’n gewaagde eerste stap, zeg maar sprong, in de richting van zijn ‘nieuwe’ leven zette Daan Heerma van Voss. Het viel hem allemaal niet mee, want een grensverleggende reis volgde. In De bange mens brengt hij verslag uit.

De Engelse schrijfster en filosofe Iris Murdoch (1919-1999) neemt ons mee naar het innerlijk werk-in-uitvoering. Zij zette zich in voor het spirituele en ethische pad. Zij beoogt moreel eigen leiderschap, een streven naar het Goede. Ook methodisch (methodisch betekent: op weg erheen) zullen we een aantal wegwijzers bekijken. Dit houdt in dat we niet alleen onderweg zijn, maar ook bij de les willen blijven; als eenling en samen. Praktische tips over hoe het nu verder moet. Het pad is ongewis en we zijn kwetsbaar. Er kunnen zich tussen nu en november actualiteiten voordoen, waar we wellicht een omleiding moeten nemen. Wat wij in elk geval van de toekomst kunnen zeggen is, dat ze onzeker is. Hoe varen we op een koers en houden we het roer recht? Altijd weer met dat duo met wie je op weg bent: ik en de ander; soeverein en solidair.