Helma van Remmen is docent verpleegkunde en supervisor van beroep. Met veel plezier en interesse heeft zij de vrijzinnige pastorale opleiding in Bilthoven gevolgd en afgesloten. Haar eindwerkstuk was: communiceren met een andere werkelijkheid. 
Helma is lid van de Walkartgemeenschap en was daarin jarenlang bestuurslid en lid van de programmacommissie.

Levensvragen

Door   Mw. Helma van Remmen-Rosmalen
Data

  vrijdag 11 september, 23 oktober, 27 november 2020, 15 januari,
  26 februari, 26 maart en 23 april 2021.
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist
Opgave bij   Mw. Helma van Remmen, 030-6963133
Kosten

  € 15,00 voor leden en vrienden
  € 25,00 voor anderen

  Inclusief koffie of thee en een lunch tijdens de laatste bijeenkomst.
  Aanmelden via de contactpagina of direct bij Helma.

 

We gaan weer verder met onze zoektocht in het leven via een gespreksgroep. Ook hier is het thema Verder kijken. Soms zelfs even terugkijken om weer verder te kunnen kijken. We proberen vooral met elkaar in gesprek te komen. Zolang de 1.50 m. afstand er is, zullen we de gespreksgroep in de Walkartkerk houden. Daar is meer ruimte om ons aan deze regel te houden. De  thema’s zijn de volgende:

 1. Op onze levensweg stoppen we af en toe iets in onze rugzak. Een voorwerp, een afbeelding of een tekst die u ooit getroost, geraakt, gesteund of verwonderd heeft. U heeft hiervan vast een aantal in uw levensrugzak zitten. Zou u er een uit willen nemen en meebrengen naar onze gespreksgroep? Vorig jaar hebben we hier een begin mee gemaakt. Deze morgen maken we het af.

 2. Hoop. In zijn 4 mei-lezing sprak de burgemeester van Zeist over hoop en naastenliefde: ’Hoop is de bijna ongrijpbare verwachting. Van iets dat nog onbekend is. Hoop is het vertrouwen dat de toekomst anders zal zijn dan vandaag. Hoop is voedend’. Zijn gehele lezing wordt uitgedeeld  en kan gelezen worden als voorbereiding voor deze morgen. Wat zijn uw ervaringen met hoop?

 3. We zijn en we worden nog dagelijks geïnspireerd door andere mensen. Ze zijn als het ware een voorbeeld voor ons geweest en sommige mensen zijn dat nog. Soms heel beslissend in ons leven. Een bekend voorbeeld is dat iemand van geschiedenis is gaan
  houden omdat de leraar of lerares zo bijzonder kon vertellen. Hebt u ook zo iemand gehad of heeft u nog zo’n persoon die u inspireert?

 4. Richard Broeke -een vrijzinnig unitarisch predikant uit Engeland sprak op een internationale bijeenkomst de woorden: ‘We hebben geen gemeenschappelijk geloof, maar wel een gemeenschappelijk vertrouwen, we hebben immers een gemeenschappelijk verlangen naar betrouwbaarheid om menselijk te kunnen leven op deze wereld. Dat verbindt ons pas echt. Alle mensen verlangen naar vertrouwen, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid! Om te ontvangen en om zelf te geven.’ Deze morgen proberen we te achterhalen wat hij bedoelt.

 5. Verder kijken. Onze voorganger Johan de Wit schreef een aantal notities bij het thema van dit seizoen Verder kijken. Een stukje gaat over gemeenschap en individu. Dit krijgt u op papier en we gaan erover in gesprek.

 6. Wat is dan goed? Stevo Akkermans heeft een boek met twaalf interviews geschreven over deze vraag. Het boek begint met een gedicht van Wislawa Szymborska:

  Hoe moet ik leven -las ik in een brief van iemand-
  aan wie ik van plan was hetzelfde te vragen.
  Opnieuw en als altijd zijn er, zoals uit bovenstaande blijkt,
  geen dringender vragen dan naïeve vragen.


Iedereen is van harte welkom, zowel leden en vrienden als niet-leden/vrienden; ook degenen die nog niet eerder aan deze kring meededen zijn van harte welkom.