Hoe hebben muggen het verloop van de wereldgeschiedenis bepaald?

Muggen, klein met venijn

door dr.ir. Bart Knols

Spreker   dr. ir. Bart G.J. Knols
Datum    zondag 2 februari 2020
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Vrij. Collecte aan de uitgang.

Jeukende bulten en slapeloze nachten. Muggen drijven menigeen tot wanhoop. En met het speeksel dat ze tijdens een bloedmaaltijd injecteren, kunnen ze levensbedreigende ziekten overbrengen. Het veranderende klimaat en de toenemende globalisering zorgen ervoor dat ook Nederland zich in de toekomst moet wapenen tegen invasies van nieuwe muggensoorten en tropische aandoeningen.

 

Behalve het kleine ongemak hebben muggen door het overbrengen van de malariaparasiet vele doden veroorzaakt onder alle lagen van de wereldbevolking. Groten der aarde als Alexander de Grote, Toetanchamon, een farao uit het oude Egypte, en de Mongoolse heerser Dzjengis Khan bezweken aan malaria. Rome werd geteisterd door de malariamug door de vele moerassen rond Rome. Vele pausen en hun helpers overleden aan malaria evenals George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten.

 

Alles in mijn leven gaat over muggen. Ze zijn mijn passie maar ook mijn grootste vijand. Ik bewonder hun schoonheid maar verafschuw wat ze de mensheid aandoen. Ik vind het leuk om ze te onderzoeken maar geef er de voorkeur aan ze te elimineren. Ik ben een bioloog en heb mijn hele carrière gewijd aan de studie van muggen en de ziekten die zij overbrengen, m.n. malaria en dengue (knokkelkoorts). Bijdragen aan het oplossen van de wereldwijde last veroorzaakt door malaria en dengue is wat me 's morgens op doet staan. Ik vind het heerlijk om te doen. Sterker nog, ik vind het leuk om het op een creatieve manier te doen.

 

De muzikale omlijsting van deze Walkartontmoeting wordt verzorgd door Wim Markus, fluit.