Nog onbekend of deze bijeenkomst door gaat met 30 aanwezigen

Bas Nabers is ondernemend filosoof. Hij verzorgt colleges filosofie en humanisme bij verschillende instanties. Daarnaast biedt hij filosofiereizen gericht op levensvragen en natuurbeleving aan, in binnen- en buitenland. In zijn woonplaats Utrecht verzorgt hij 'Proef je stad' wandelingen. Hij heeft een fascinatie voor wilde plekken en oefent zijn denken in wildernis, bos en stad.

Lofrede op de zintuigen

in samenwerking met het Humanistisch Verbond

Spreker   drs. Bas Nabers
Datum    zondag 10 januari 2021
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang

  Vrij. Collecte aan de uitgang.

  Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgmeenschap

Hoe verhouden we ons tot natuur? Of hoe zouden we dat moeten doen? En wat verstaan we dan eigenlijk onder ‘natuur’? Filosoof Bas Nabers laat zien welke rol een filosofie van de zintuiglijke, lichamelijke ervaring kan spelen bij een verkenning van deze vragen. Sinds Plato geldt het oog als het meest nobele zintuig. Dat is geen toeval: in het westerse denken staat de mens veelal tegenover, buiten of boven de natuur; en iets goed kunnen bekijken impliceert al snel distantie, overzicht, controle. Bas Nabers betoogt dat hedendaagse natuurervaringen op nieuwe, verrassende manieren nog steeds lijden aan de overschatting van de kijkervaring. Volgens hem is het cruciaal om ons gehele zintuiglijke, bewegende lichaam in het spel te brengen, willen we ons echt bezinnen op wie we zijn en wat natuur betekent. Contact in plaats van distantie, balanceren in plaats van controle en improviseren in plaats van overzicht, worden dan belangrijke begrippen. Zo komen we een wildere natuur op het spoor en barsten oude tegenstellingen (tussen ratio/lichaam, cultuur/natuur, subject/object) uit hun voegen.

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Henk Jagtenberg, gitaar.