Cees den Heyer is voor ons geen onbekende. Hij gaf bij ons al eerder een cursus op zijn vakgebied.

Prof. dr. Cees den Heyer was jarenlang hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Op 1 januari 2002 vertrok hij uit Kampen en was tot 2007 docent Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam.


Hij kwam omstreeks 1999 in het nieuws door zijn boek over de verzoeningsleer. Na grondig onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de verzoeningsleer zoals die in de (orthodox-) protestantse kerken wordt uiteengezet, niet strookt met de teksten in het Nieuwe Testament. De hevige discussies die hierover ontstonden, deden den Heyer uiteindelijk besluiten de Gereformeerde Kerken te verlaten. Zijn laatste boek Jezus, een mensenleven is op onze website besproken door onze voorganger Johan de Wit.

Wie was Jezus werkelijk?

door prof. C.J. den Heijer

Spreker   prof. C.J. den Heyer
Datum    zondag 11 april 2021
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang

  Vrij. Collecte aan de uitgang.

  Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Eeuwenlang bestond er weinig of geen twijfel aan de waarheid van de bewoordingen van de klassieke
geloofsbelijdenissen uit de 4e eeuw van de kerkgeschiedenis: Jezus was de zoon van God: God uit God, van hetzelfde wezen met de Vader. Eerst in de tijd van de Verlichting (18e eeuw) groeide het besef dat het noodzakelijk was traditionele denkbeelden aan een kritische evaluatie te onderwerpen. Zo begon de zoektocht naar de echte Jezus, de mens achter de dogma's en geloofsbelijdenissen. Wie was hij werkelijk? Die vraag werd het uitgangspunt voor het onderzoek naar de historische Jezus in de 19e eeuw. Aan het begin van de 20ste eeuw zijn de resultaten van dit onderzoek op een indrukwekkende en boeiende wijze samengevat door Albert Schweitzer (1875-1965). Hij legt veel nadruk op de Bergrede.

Na ruim een eeuw is de interesse voor de vraag 'wie was Jezus werkelijk?' nog altijd actueel. In de eerste plaats heeft men, mede dankzij publicaties van joodse auteurs, het jood-zijn van Jezus (her)ontdekt. In de tweede plaats heeft de vondst in Nag Hammadi in 1945 van het evangelie van Thomas het historisch onderzoek nieuwe impulsen gegeven. Over de betekenis van dat geschrift voor het onderzoek naar de historische Jezus is het laatste woord echter nog lang niet gesproken. Sommigen beschouwen het als een betrouwbare historische bron die ons een beeld geeft van Jezus dat op belangrijke punten afwijkt van de vier canon evangeliën - Jezus is niet de profeet van het naderende Rijk van God, maar een leraar die een alternatieve wijsheid verkondigt. De meningen lopen nog altijd ver uiteen.

 

De muzikale omlijsting van deze Walkartontmoeting wordt verzorgd door Lavinia Burke, harp.