Jan Veenink is akkerbouwer in Zeewolde, Flevoland. Hij is sinds jaar en dag lid van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland, waar onze voorganger predikant was tot 2015. Jan Veenink heeft vele functies op het bestuurlijke vlak vervuld en staat in landbouwkringen bekend als iemand met een warm hart voor de publieke zaak. Toen zijn zoon te kennen gaf dat hij zijn vader wilde opvolgen in het boerenbedrijf, zijn ze samen gaan werken aan een nieuw en ander concept voor het telen van akkerbouwproducten dan de traditionele wijze waarop dat nu veelal nog gebeurt.

Verder kijken

door Jan Veenink

Actrice   Jan Veenink
Datum    zondag 7 februari 2021
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang

  Vrij. Collecte aan de uitgang.

  Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgmeenschap.

Het voortzetten van een bedrijf in familieverband is geen vanzelfsprekendheid. Zeker bij een agrarisch bedrijf waar fysieke arbeid en onregelmatige werktijden veel voorkomen, haken opvolgers af. Onze zoon, inmiddels 24 jaar, is daarop een uitzondering. Met veel passie van jongs af aan, is hij onze opvolger. Het aantreden van een nieuwe generatie betekent ook een andere kijk op de zaak. Ook bij mij en mijn vrouw leefde al langer het gevoel dat produceren voor lage prijzen niet erg veel voldoening geeft in het boerenbestaan. Ook de wijze waarop geteeld wordt is gaandeweg niet meer vol te houden. De belasting van het milieu is immers niet meer verantwoord. Ideeën over massa is kassa zijn achterhaald. Twee jaar geleden is door ons gezin besloten het roer volledig om te gooien en alleen nog maar biologisch te gaan telen. Inmiddels telen we ca. 120 ha biologisch.

We staan nog maar aan het begin van de grote sprong, maar de eerste stappen voelen goed.

Graag neem ik u deze winter mee hoe wij “het verder kijken” invullen en ervaren.

Wie de muzikale omlijsting verzorgt is nog niet bekend.