Hérakles (Hercules) en de leeuw van Nemea

Een kind van Hérakles gaat op zoek naar wie zijn vader nu eigenlijk is.

Carool Popelier is al 35 jaar een zeer bezield performer van eeuwenoude verhalen. Hij verstaat de kunst deze steeds op een verrassende en fraaie manier naar het heden te vertalen.
Info: www.verhaalapart.nl

 

Kind van Hérakles

door verteller Carool Popelier

Spreker   Carool Popelier
Datum    zondag 7 maart 2021
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Vrij. Collecte aan de uitgang.
  Kofiie of thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Als mens hebben we vaak een oordeel over anderen, denken we te weten hoe die ander is, denkt, doet. Wij als vader, moeder, kind, ouder, vriend(in) durven elkaar soms niet te laten zien wie we werkelijk zijn, uit angst te falen. En daarmee laten we een grote kans liggen….
Door verder te kijken dan onze eigen mening of oordeel krijgen wij de kans elkaar écht te leren kennen en te durven ontmoeten.

In Kind van Hérakles gaat een van de kinderen via een familieopstelling op zoek naar wie zijn beroemde vader in wezen is: niet alleen die grote Griekse held, maar ook een vader die zijn onschuld definitief is kwijtgeraakt en bij wie niets menselijks meer vreemd is. Mooi verteld vanuit het perspectief van het kind ten aanzien van zijn vader.