Nienke Nieuwenhuizen

 

 

 

Voltooid leven

6 maart 2022, 10.30 - 12.00 uur

Door:   Nienke Nieuwehuizen
Datum:   zondag 6 maart 2022
Tijd:   10.30 - 12.00 uur
Plaats:   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang:   Gratis; collecte bij de uitgang.

Als iemand "levensmoe" is zonder dat dit komt door een onderliggende ziekte, wordt wel gesproken over "Voltooid Leven". De discussie hierover werd in 1991 gestimuleerd door de rechtsgeleerde Huib Drion. Hij stelde voor om aan hoogbejaarden die klaar zijn met het leven een pil te verstrekken waarmee zij op een zelfgekozen tijdstip op humane wijze een einde aan hun leven kunnen maken. Deze "Pil van Drion" heeft uiteindelijk geleid tot een wetsvoorstel van D66 kamerlid Pia Dijkstra in 2020, dat het ouderen vanaf de leeftijd van 75 jaar mogelijk moet maken om hun leven ook zonder medische indicatie te beëindigen.

Voltooid leven is onderwerp van een politieke en maatschappelijke discussie. Voor of tegen hulp bij zelfdoding, het hangt samen met de visie op het zelfbeschikkingsrecht van een mens. Omvat dat recht ook het besluit om een einde aan het leven te maken of gaat dat te ver in het licht van ethische of religieuze overwegingen?

Nienke Nieuwenhuizen is verpleeghuisarts en was geruime tijd voorzitter van de Vereniging van Verpleeghuisartsen.

Bewoners van verpleeghuizen zijn voor het overgrote deel op hoge leeftijd en die leeftijd brengt diverse gebreken en aandoeningen met zich mee. Naast psychische en lichamelijke klachten kunnen ook eenzaamheid, verlies van waardigheid en achteruitgang van geestelijke vermogens een rol spelen bij de beoordeling van de vraag in hoeverre aan een wens tot levensbeëindiging moet worden voldaan. Nienke zal ons vertellen met welke vragen en problemen zij bij zo’n wens wordt geconfronteerd in de uitoefening van haar beroep.

 

Loes van de Haar, fluit, verzorgt de muzikale omlijsting.