Mark M.A.C. van Ostaijen is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is managing director van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity. Hij promoveerde in 2017 op een proefschrift naar Midden en Oost-Europese migratie en mobiliteit. Onlangs publiceerde hij het boek 'Wij zijn ons'. Een kleine sociologie van grote denkers (Boom, 3e druk); daarnaast is hij voorzitter en jurylid van de Sociologische Bril, redacteur van Beleid & Maatschappij en columnist voor Sociologie Magazine.

7 november 2021, 10.30 uur

Dr. Mark van Ostaijen

Door   dr. Mark van Ostaijen
Datum   7 november 2021
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Gratis: collecte aan de uitgang

Corona is een virus. Althans, dat is wat virologen ons -geheel terecht- vertellen. Maar dat is niet het hele verhaal. In deze lezing biedt dr. Mark van Ostaijen een alternatief op die virologische overwaardering. Door middel van sociologisch denken maakt hij een alledaags fenomeen als corona begrijpelijk als sociaal fenomeen en hoe het ons sociaal welzijn, en daarmee onszelf, op de proef stelt. Want het zijn vooral virologen die het publieke denken domineren. En dat is te eenzijdig. Zo schittert bij dit virus, een sociaal fenomeen bij uitstek, een sociologische uitleg in afwezigheid.

Een sociologisch perspectief leert ons dat een lockdown sociale tegenstellingen en ongelijkheden vergroot. Er is vaak opgemerkt dat COVID-19 geen onderscheid maakt tussen arm, rijk, machtig of onmachtig. Het tegendeel is waar. Want terwijl het virus zowel regeringsleiders als kansarme burgers besmette, slaan de beleidsmaatregelen vooral hard neer op klassieke en nieuwe kwetsbare groepen, zoals lager opgeleiden, ouderen, zzp’ers en jongeren. De maatschappelijke schade is immens en spreekt uit de harde feiten van grootschalig onderzoek. Die ongelijkheid verdient aandacht en zorg, juist vanuit de overheid. Terwijl de Rijksoverheid koerst op adviezen van het OMT. Maar in het OMT zitten louter geneeskundigen, virologen, epidemiologen, IC specialisten, microbiologen, huisartsen, internisten-infectiologen en artsen infectieziektebestrijding. Als deze corona crisis iéts toont, is het een sociale crisis. Een sociale crisis in het publieke denken. Met een sociologisch perspectief zien we meer.