Bas Nabers is ondernemend filosoof. Hij verzorgt colleges filosofie en humanisme, bij verschillende instanties. Daarnaast biedt hij filosofiereizen aan, gericht op levensvragen en natuurbeleving, in binnen- en buitenland. In zijn woonplaats Utrecht verzorgt hij 'Proef je stad wandelingen'. Hij heeft een fascinatie voor wilde plekken en oefent zijn denken in wildernis, bos en stad.

Drs. Bas Nabers, Lofrede op de zintuigen

in samenwerking met het Humanistisch Verbond

Door   drs. Bas Nabers
Datum   9 januari 2022. Verplaatst naar 8 mei 2022.
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Gratis; collecte aan de uitgang

Hoe verhouden we ons tot natuur? Of hoe zouden we dat moeten doen? En wat verstaan we dan eigenlijk onder ‘natuur’? Filosoof Bas Nabers laat zien welke rol een filosofie van de zintuiglijke, lichamelijke ervaring kan spelen bij een verkenning van deze vragen. Sinds Plato geldt het ‘oog’ als het meest nobele zintuig. Dat is geen toeval: in het westerse denken staat de mens veelal tegenover, buiten of boven de natuur; en iets goed kunnen bekijken impliceert al snel distantie, overzicht, controle. Bas Nabers betoogt dat hedendaagse natuurervaringen op nieuwe, verrassende manieren nog steeds lijden aan de overschatting van de kijkervaring. Volgens hem is het cruciaal om ons gehelezintuiglijke, bewegende lichaam in het spel te brengen, willen we ons echt bezinnen op wie we zijn en wat natuur betekent. Contact in plaats van distantie, balanceren in plaats van controle en improviseren in plaats van overzicht worden dan belangrijke begrippen. Zo komen we een wildere natuur op het spoor en barsten oude tegenstellingen (tussen ratio/lichaam, cultuur/natuur, subject/object) uit hun voegen.


De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lavinia Burke, Ierse harp