Ir. Marjolein Tiemens-Hulscher

 

 

Foto Kees Muizelaar

De tiengeboden voor het milieu

Nieuwe koers varen

Spreker Ir. Marjolein Tiemens-Hulscher
Datum  zondag 6 november 2022
Tijd  10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang Vrij.
Collecte aan de uitgang.

Koffie en thee worden u tijdens een korte pauze aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Is het niet een wonder dat de aarde precies op het ‘goede’ plekje in het heelal staat? Goed in de zin van temperatuur en de aanwezigheid van water, waardoor er volop leven mogelijk is. Helaas wordt nu juist die leefbaarheid van de planeet in een verontrustend tempo aangetast. De klimaatverandering gaat steeds sneller dan we dachten en dat geldt ook voor het verlies van biodiversiteit. Het is een geaccepteerd feit dat we de oorzaak daarvoor vooral bij onszelf en onze manier van leven moeten zoeken. Die is nu gericht op productie, consumptie en economische groei. De urgentie om radicaal het roer om te gooien is groot. De wil daartoe en de daadkracht van de overheid, van veel ondernemingen maar ook van consumenten laten het echter nog afweten. We zeggen wel dat we willen, maar het doen blijft vaak achterwege. Ik wil echter niet pessimistisch zijn. We zijn al een eindje op weg met de energietransitie. Er zijn al heel veel initiatieven waarin duurzaam-heid leidend is en niet het maken van winst. Het begin is er.

 

In veel zaken moet de koers opnieuw worden bepaald, maar vóór alles moet de mensheid veranderen’ volgens paus Franciscus. Aan de hand van onder andere ‘de tien geboden voor het milieu’, afkomstig van Paus Benedictus XVI en de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus zal ik in de lezing nader ingaan op de invloed van het wereldbeeld en mensbeeld op onze relatie met de natuur. In hoeverre moeten wij dat beeld herzien om radicaal een nieuwe koers te kunnen gaan varen? En waar naartoe? Wat voor wereld willen wij achterlaten voor degenen die na ons komen? Welke keuzes maak je daartoe?

 

Dit zijn wezenlijke vragen die ik met mijn initiatief Groen Geloven in gesprek wil brengen, omdat het mij aan het hart gaat dat we zo vernietigend met de aarde omgaan. Dit komt doordat we niet meer beseffen dat we deel zijn van de natuur en ons daarom niet in overeenstemming daarmee gedragen. Voor mij zijn zowel het (christelijk) geloof als de biologie inspiratiebronnen om een duurzame levensstijl te ontwikkelen. Ik heb plantenveredeling in Wageningen gestudeerd en ben 25 jaar werkzaam geweest in het onderzoek, zowel in de biotechnologie als in de biologische landbouw. In Driebergen ben ik ‘lekenvoorganger’ in de katholieke kerk. Met Groen Geloven verbind ik geloof met biologische kennis om van daaruit keuzes te kunnen maken die recht doen aan al het leven.

Mirte Hulscher, violiste en schoonzus van de spreekster, verzorgt de muzikale omlijsting.