Bas Nabers is ondernemend filosoof. Hij verzorgt colleges filosofie en humanisme bij verschillende instanties. Daarnaast biedt hij filosofiereizen gericht op levensvragen en natuurbeleving aan, in binnen- en buitenland. In zijn woonplaats Utrecht verzorgt hij 'Proef je stad' wandelingen. Hij heeft een fascinatie voor wilde plekken en oefent zijn denken in wildernis, bos en stad.

Ethiek van een wilde aarde

in samenwerking met het Humanistisch Verbond

Spreker   drs. Bas Nabers
Datum    zondag 8 januari 2023
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang

  Vrij. Collecte aan de uitgang.

  Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgmeenschap

Hoe staan we er eigenlijk voor, als bewoner van de aarde? En hoe staat de aarde ervoor, met ons als bewoner? Volgens sommige wetenschappers zijn we aanbeland in een nieuw tijdvak, het antropoceen: het tijdperk waarin mensen overal op aarde sporen nalaten, met waarschijnlijk catastrofale gevolgen. In de kranten lees je er genoeg over: ontbossing, vervuiling, smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten. Onze impact is enorm. Tegelijk laat de aarde zich niet temmen, zij blijkt niet het passieve decor van onze mensengeschiedenis. Wel is ze de bodem onder onze voeten, de zee aan onze dijken, het water in onze rivieren, de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, de bron van alle leven dat we kennen. De ontmoeting daarmee kan ontroeren maar ook choqueren en huiver oproepen.

 

De huidige tijd vraagt om actie, maar ook om bezinning. Want alle verandering begint met een verandering in perspectief. In deze lezing laat Bas Nabers zien dat de erkenning van het wilde in de natuur daarbij cruciaal is: het wilde, andere leven dat om ons heen uitsterft of dreigt uit te sterven; het wilde dat zich niet laat temmen, ongevraagd weer kan opduiken en ons aan de broosheid van ons mensenleven herinnert; en wellicht ook het wilde als een archaïsch, vitaal deel in onszelf. Bij de zogenaamde crisis van ‘het klimaat’, ‘het milieu’, of ‘de natuur’ gaat het dan ook helemaal niet alleen om een crisis out there; dit is géén crisis ergens aan de andere kant van het raam, waaraan we op onze iPhone rustig het nieuws door scrollen, zolang de ellende zich nog niet aan onze eigen voordeur heeft gemeld. Huidige ontwikkelingen confronteren met vragen over wie en wáár we zijn. 

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lavinia Burke, Ierse harp.