Theatersolo 'Bronnen'

Kirsten Benschop

Door   Kirsten Benschop, actrice
Datum   1 oktober 2023
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Gratis; collecte aan de uitgang

Bronnen is een ontwapenende theatersolo waarin Kirsten haar verlangen naar ‘oer’ en hoe zich dat verhoudt tot het leven van nu, toetst aan inzichten van religieuzen, schrijvers en denkers uit verschillende tradities. De voorstelling ontvouwt zich als een zoektocht naar wat mens-zijn is en hoe te leven in het besef van de eigen eindigheid. “Ben jij nog wel de mens die je ten diepste wilt zijn?” is de prangende vraag die halverwege de voorstelling wordt gesteld. Bronnen gaat over (innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de weg kan staan.
Maar ook thema’s als klimaat, gelijke rechten en democratie komen in de voorstelling aan bod. Wat kunnen we met deze grote onderwerpen als we dichtbij huis vaak al moeite hebben om samen te leven en elkaar te verdragen? Onze lontjes worden steeds korter, we gaan steeds sneller de barricades op en democratie verwarren we met persoonlijke vrijheid. Ook de kerk als samenbindende factor lijkt verdwenen en God deden we misschien wel samen met die kerk weg. Onrustig zijn we, zoekend en het lijkt of we maar geen grond kunnen vinden om in te wortelen.

In Bronnen gaat Kirsten op zoek naar hoe het misschien ook kan. Ze gaat hiervoor te rade bij klassieke en hedendaagse schrijvers, filosofen en religieuzen uit verschillende tradities. Wat hebben zij ons vandaag te zeggen als het gaat om verdraagzaamheid, verbinding en vrijheid? Kunnen zij een ander licht werpen? Wijze, warme, inspirerende en hoopgevende citaten en verhalen van deze bronnen, doen Kirsten reflecteren op haar leven. “Welke input neem je tot je en tot welke output kom je dan?”

 

Acterend, vertellend en beeldend zet Kirsten met Bronnen na haar voorstellingen Wie stenen losbreekt, Adempauze, Spiegeltijd en Die Ik Ben, een vernieuwende en urgente theatersolo neer. Puur én expressief, omlijst met muziek.

Kirsten Benschop brengt inspiratietheater op het snijvlak van psychologie, filosofie en spiritualiteit. Voorstellingen over het leven zelf. Grote onderwerpen weet ze klein te maken en brengt ze voelbaar dichtbij. Met weinig middelen en met intens spel weet Kirsten een sfeer op te roepen die mensen raakt, inspireert en in beweging brengt. Naast voorstellingen geeft Kirsten ook workshops. Uitgebreide info zie de website: www.kirstenbenschop.nl