Gerard Rutteman (Zeist, 1951) studeerde diergeneeskunde en
werkte als klinisch-biomedisch onderzoeker (Utrecht / Wageningen) van 1979 - 2017. Daarnaast dichtte hij al van jongs af aan en werd hij in 2012 beeldend kunstenaar (alias Drager Meurtant).

 

 

 

Grensoverschrijding in de kunst

Gerard Rutteman

Door:   Gerard Rutteman
Datum:   zondag 3 maart 2024
Tijd:   10.30 - 12.00 uur
Plaats:   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang:   Gratis; collecte bij de uitgang.

We gaan op weg, ja, maar overal botsen we op grenzen. Grenzen die anderen stellen, fysiek, met douanecontrole, hoge hekken of soms zelfs met landmijnen. Of we botsen op limieten in normen en moraal. En, vroeger of later stuiten we op grenzen die ons lijf of geest tegenkomt.

 

De huid is een barrière tegen binnendringend ongerief. De huid is ook een medium om contact gewaar te worden en te maken,
door een kus of een omhelzing. Wij mensen (en andere dieren) plaatsen grenzen buiten onszelf om binnentreden van anderen te reguleren. Daarnaast kunnen grenzen ertoe dienen om het vertrek van sommigen onder ons tegen te gaan. Het gevoel tegenover onze naasten bepaalt hoe we de functie van de grens vormgeven. Als

beschutting of als obstakel en barrière. 

In Europa is ondanks een krimpende bevolking de angst voor migratie van buiten, groot. En derhalve worden er door onze politici afspraken gemaakt met machthebbers elders om de stroom vluchtelingen tegen te gaan.
Toch hebben we te maken met tegenstrijdige emoties. De vaccinatie-bereidheid bijvoorbeeld, neemt af. De ene veronderstelde dreiging van binnendringers (migratie) leidt tot meer hekken, de andere (ziektekiemen) tot afwijzing van mogelijke bescherming.

 

De macht van sociale media neemt toe, in een grenzeloos streven naar controle over de aangesloten consumenten. De honger gehoord te worden door gelijkgestemden doet de natuurlijke reserve om je gevoel, je leven te delen, verdwijnen. De sociale media worden bloedvaten waarlangs de geest van de samenleving zich verspreidt. En niet zelden zijn dit giftige gedachten.

Het geloof in hogere machten verwordt tot een geloof in de aanwezigheid van duistere machinaties: krachten gevestigd in Wall Street of Beursplein 5.

Moet de nadenkende mens zich beschermen tegen de ontwrichtende krachten door offline te gaan? Of door te leren zich kritischer op te stellen? Moet ongeloof voorop treden, of geloof in het intrinsiek goede van de mens?

 

In deze bijeenkomst zal aan de orde komen of er achter elke boom gevaar schuilt tegenover deze storm zal ook wel overwaaien, of dat er andere keuzes overwogen kunnen worden. 


Wie de muzikale omlijsting verzorgt, is nog niet bekend.