Joost Hoekstra was hoogleraar interne geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Euthanasie: tussen wet en wijsheid

Prof.dr. Joost Hoekstra

 

Spreker   Prof.dr. Joost Hoekstra
Datum    zondag 12 januari 2025
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang

  Vrij. Collecte aan de uitgang (QR-code aanwezig).

  Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgmeenschap.

In mijn voordracht wil ik graag ingaan op een aantal punten die een arts die euthanasie gaat uitvoeren bezighouden. Natuurlijk is heel belangrijk wat de wet (Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL)) hierover zegt en hoe deze wet uitgelegd moet worden.
Welke zorgvuldigheidseisen stelt de wet precies? Een ander punt betreft de begrippen ‘ondraaglijkheid en uitzichtloosheid’. Wie anders dan de patiënt kan hierover oordelen? Toch is het oordeel van de arts relevant want van hem wordt geëist dat hij de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid onderschrijft. Zo niet, dan kan geen uitvoering van euthanasie plaatsvinden. En hoe staat het met het begrip ‘stapeling van ouderdomsaandoeningen’? Hoe verhoudt dat begrip zich tot ‘voltooid leven’? En ook relevant voor de arts: hoe werkt de beoordeling door de regionale toetsingscommissie euthanasie die achteraf plaatsvindt? Wat gebeurt er als deze commissie niet tot het oordeel komt: ‘gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’?
Ik zal graag, juist vanwege het onderwerp, interactie met het gehoor aangaan. Ik verwacht dat dat de levendigheid van de bijeenkomst ten goede zal komen.


De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Mirte Hulscher, viool