Voor de restauratie

De monumentenwacht voerde een onderzoek uit naar de toestand van onze gebouwen. Zij maakten de
navolgende foto's.

 

ernstig aangetaste vastgespijkerde zinkbekleding

 

 

ernstig geroest luidwiel

 

 

gescheurde koperbekleiding van dakruiter

 

 

Ingerotte kopse kant van een roede

 

 

Ingerotte onderdorpel

 

 

inrottende onderzijde van overstek

 

loskomend deurlood

 

 

mosvorming onder naad topgevelafdekking

 

 

Scheurend pleisterwerk van een waterdorpel

 

 

verrotte dekveer van dakvlak

 

   

weggesneden folie aan dakvoet