ANBI algemene gegevens

 • De Naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Zeist e.o.
 • RSIN: 00269087; KvK: 404785012
 • Postadres:
  Vrijzinnigen Nederland, afdeling Zeist
  Kerkweg 19-23
  3701 HD  ZEIST
  E: info@walkart.nl
  I: www.walkart.nl
 • Bezoekadressen:
  Kerkgebouw: Kerkweg 23, 3701 HD Zeist
  Walkartcentrum: Kerkweg 19, 3701 HD Zeist
 • Doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het religieuze leven en denken, dat voortkomt uit het vrijzinnig-christendom en het religieus humanisme.
  De vereniging wil dit verwezenlijken door het houden van religieuze samenkomsten, lezingen, gespreksgroepen en bezinningssamenkomsten.
  Tevens wordt vijf keer per jaar het blad de Drijfveer uitgegeven waarin bovenstaande activiteiten worden vermeld.
 • Beleidsplan: zie Samen Dynamisch Vrijzinnig 2012-2014 van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland
  (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB), website: www.vrijzinnigen.nl
 • Bestuurssamenstelling:
  Marianne Mackay, voorzitter
  vacature, secretaris
  Mw. R. Wilmering-van Etten, penningmeester
  Mw. J. Spruyt-Smith, algemeen bestuurslid
  Mw. P. de Bruijn-van Staveren, algemeen bestuurslid
 • Beloningsbeleid voor de voorganger is contractueel vastgelegd en goedgekeurd door de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB) te Amersfoort, bureau@vrijzinnigen.nl