Coronamaatregelen

De volgende regels gelden bij bezoek aan de Walkartkerk:

  • kom niet als u zich niet helemaal fit voelt, hoest, niest, keelpijn heeft of kortademig bent

  • desinfecteer uw handen bij binnenkomst

  • wacht totdat u een plaats wordt aangewezen

  • u mag geen stoelkussentjes verplaatsen. De kussentjes zijn zo geplaatst dat er 1,5 meter afstand tussen de diverse bezoekers is

  • neem uw jas mee naar uw zitplaats, dat voorkomt ophopingen bij de garbarobe

  • koffie/thee wordt geserveerd in kartonnen bekertjes en wordt u aangereikt

  • wanneer er toch gelopen moet worden, let dan op het éénrichtingverkeer en de onderlinge afstand

  • het dragen van mondkapjes wordt zeer gewaardeerd; zeker wanneer u in gesprek raakt met andere bezoekers

  • tijdens zondagse bijeenkomsten kunnen we gewoon gaan staan aan het begin en eind van een bijeenkomst. I.p.v. dat wij zingen, zegt de voorganger de tekst van een lied en speelt de pianist/organist dat lied daarna, zonder dat wij meezingen

  • collecte- en cursusgelden bij voorkeur overmaken naar NL94 INGB 0000265660 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Zeist. Wel graag vermelding waarvoor het geld bestemd is (bjv. collecte 31 aug 2020 of lezing Rogier vd Wal 9 september).