Lid of vriend worden

Als u lid of vriend wilt worden van onze gemeenschap, neemt u dan contact op met de ledenadministratie, Marian Mackay 06-44462691. U kunt ook een e-mailbericht sturen aan marianmackay@gmail.com.

 

Vanaf verenigingsjaar 2022-2023 zijn de kosten van het lidmaatschap € 246,50 per jaar;
voor een echtpaar € 370,-.

Kosten van vriendschap zijn € 197,-per jaar ; voor een echtpaar € 296,-.

 

Leden en vrienden ontvangen jaarlijks het programmaboekje en 4 à 5 keer per jaar het periodiek Drijfveer.
Verder hebben leden gratis gebruik van het kerkgebouw bij trouwen en rouwen.

Alleen leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.