Over vrijzinnigheid

Hoe denkt een vrijzinnige over de bijbel?

de meesten zien dit boek als een mensenboek

geschreven door mensen over mensen

een boek om serieus te nemen, maar niet letterlijk

 

Wie was Jezus?

de zoon van God of een verlichte leraar?

we zien hem als een mens die met goddelijk inzicht

wees op de weg die wij moeten gaan naar ons innerlijk

 

En wie of wat is God?

we weten het niet en doen niet luidkeels uitspraken over hem

 

Wat geloof je als vrijzinnige dan wel?

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan