Jeanine Keuchenius

Pastoraal medewerkster

Jeanine Keuchnius

Kunst en cultuur vormen een belangrijk deel van haar leven. Als jong meisje was ze al in de ban van de modewereld, fantaseerde ze al tekenend haar eigen kledinglijn, en wilde ze balletdanseres worden. Helaas bleek ze als 15-jarige, in de selectieklas, niet voldoende talent te hebben.

Bij haar oma las ze in een boek over Henri de Toulouse-Lautrec en zijn levensgeschiedenis en schilderijen raakten haar diep. De kunstacademie werd mede daardoor een aantrekkelijke optie, maar dat werd in het milieu waarin ze opgroeide als niet passend gevonden. 

Vanuit Barendrecht ging ze als 17-jarige op kamers wonen in Utrecht en startte de opleiding MO-A Nederlands. Haar vader en oom hadden bij haar de liefde voor de Nederlandse taal en poëzie gewekt. Na twee jaar hield ze die studie echter voor gezien: te veel syntaxis en grammatica, te weinig aansluitend bij haar belangstelling voor het leven om haar heen.

Via allerlei baantjes via het uitzendbureau (Drugteam, Jongerenadviescentrum -JAC, de NVSH, Vrouwen tegen Verkrachting en het RIAGG) leerde ze de verschillende aspecten van de maatschappij kennen. Dat deed haar besluiten maatschappelijk werkster te worden. 

 

Als behandelmedewerker in een herstellingsoord maakte ze kennis met de kracht van creatieve therapie, wat resulteerde in een opleiding Creatieve Therapie. 
Ruim tien jaar werkte ze bij het Sinaï Centrum in Amersfoort, waar ze werd geconfronteerd met de gevolgen van oorlogs- en geweldstrauma's.

 

In Bilthoven volgde Jeanine twee jaar de Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraal Werk. 

 

Een luisterend oor bieden, het helpen overkomen van verlies, van trauma, steun bieden bij het hervinden van de dagelijkse routine, is de basis van haar werk als pastoraal werkster. Daarbij zal haar verworven kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg een krachtbron vormen.

 

U kunt als lid of vriend contact opnemen met Jeanine als u behoefte heeft aan een troostend of vertrouwelijk gesprek. Haar telefoonnummer is 030-2319841 en haar e-mailadres jag.keuchenius@kpnplanet.nl