Afsluitende vergadering seizoen 2021/22

Missend is Marian Mackay. Zij nam de foto.

Programmacommissie

In vergadering

De programmacommissie van de Walkartgemeenschap is verantwoordelijk voor de samenstelling van het jaarprogramma.
Binnen dat jaarprogramma vallen de Walkartontmoetingen, cursussen, lees- en gespreksgroepen, muziekuitvoeringen en bijzondere bijeenkomsten. Jaarlijks wordt een thema gekozen waarmee de leden van de commissie aan de slag gaan om sprekers, cursusleiders en musici te vinden.

De leden van de programmacommissie zijn:
Ineke Krediet, voorzitter
Johan de Wit, voorganger
Marian Boogaard-Mackay
Annemieke van Dijk
Marjo de Jeu
Jeanine Keuchenius