De Sociale Commissie van de
Walkartgemeenschap bestaat uit:

Ineke Krediet, voorzitter/secretaris

Jeanine Keuchenius, pastoraal medewerkster

Jeanne Soetens, penningmeester

Jannie Ouwerkerk, lid

Diney Wamelink, lid

Sociale Commissie

De taak van de Sociale Commissie is de onderlinge band tussen de leden van de Walkartgemeenschap te bevorderen. Dit doet ze d.m.v. diverse activiteiten zoals het organiseren van de kerstgroet voor leden die ouder zijn dan 80 jaar, het verzorgen van een bloemstukje bij feestelijke of droevige gebeurtenissen en huisbezoeken door pastoraal medewerkster Jeanine Keuchenius.

De najaarswandeling zal zijn op zaterdag 1 oktober 2022. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of per mail hjkrediet@ziggo.nl.
De voorjaarstocht 2023 staat op het programma voor woensdag
19 april 2023. U hoeft zich hier nog niet voor op te geven maar als u wilt kunt u rekening houden met deze datum.
Vorig seizoen hadden we een vaart met de pont van het Utrechts Landschap afgesproken, maar door een hevige storm in het voorjaar is de pont gezonken en er is nog geen zicht op een nieuwe boot.
De tochten worden nu georganiseerd met een vervangende sloep, maar die biedt slechts plaats voor 10 of 12 mensen.

De Sociale Commissie kan indien nodig financieel bijdragen aan het lidmaatschapsgeld of cursusgeld. Het betreffende lid kan hiertoe contact opnemen met de penningmeester van de Walkartgemeenschap. Daarnaast ondersteunt de Sociale Commissie jaarlijks een doel buiten de Walkartgemeenschap met een gift.
Dit jaar zijn dat de Zeister Voedselbank en Hospice Heuvelrug.
De financiële middelen van de sociale commissie komen uit de kerkcollectes, giften en de zogeheten meilijsten.