De Sociale Commissie van de
Walkartgemeenschap bestaat uit:

Ineke Krediet, voorzitter/secretaris

Jeanine Keuchenius, pastoraal medewerkster

Jeanne Soetens, penningmeester

Jannie Ouwerkerk, lid

Ria Huisman, lid

Sociale Commissie

De taak van de Sociale Commissie is de onderlinge band tussen de leden van de Walkartgemeenschap te bevorderen. Dit doet ze d.m.v. diverse activiteiten zoals het organiseren van de kerstgroet voor leden en vrienden, het verzorgen van bloemen bij feestelijke of droevige gebeurtenissen en huisbezoeken door pastoraal medewerkster Jeanine Keuchenius.

Jaarlijks organiseert de Sociale Commissie een voorjaarsuitje voor leden en vrienden. Zie elders op de website onder activiteiten.

De Sociale Commissie kan indien nodig financieel bijdragen aan het lidmaatschapsgeld of cursusgeld. Het betreffende lid kan hiertoe contact opnemen met de penningmeester van de Walkartgemeenschap. Daarnaast ondersteunt de Sociale Commissie jaarlijks een doel buiten de Walkartgemeenschap met een gift.
Dit jaar zijn dat de Zeister Voedselbank en Hospice Heuvelrug.
De financiële middelen van de sociale commissie komen uit de kerkcollectes, giften en de zogeheten meilijst.