De Sociale Commissie van de
Walkartgemeenschap bestaat uit:

Ineke Krediet, voorzitter/secretaris

Jeanine Keuchenius, pastoraal medewerkster

Jeanne Soetens, penningmeester

Jannie Ouwerkerk, lid

Diney Wamelink, lid

Sociale Commissie

De taak van de Sociale Commissie is de onderlinge band tussen de leden van de Walkartgemeenschap te versterken. Dit doet ze d.m.v. diverse activiteiten zoals het organiseren van de kerstgroet voor leden die ouder zijn dan 80 jaar, het verzorgen van een bloemstukje bij feestelijke of droevige gebeurtenissen en huisbezoeken door pastoraal medewerkster Jeanine Keuchenius.

 

I.v.m. het coronavirus gaat de vaart met de pont van het Utrechts Landschap dit najaar niet door. Deze vaart kwam in de plaats van de najaarswandeling. We hopen natuurlijk dat deze vaart in het najaar van 2021 wel kan doorgaan.

De voorjaarstocht staat gepland op woensdag 21 april 2021
U hoeft zich hier nog niet voor op te geven maar als u wilt kunt u rekening houden met deze datum.

 

Verder kan de Sociale Commissie, indien nodig, financieel bijdragen aan het lidmaatschapsgeld of cursusgeld. Het betreffende lid kan hiertoe contact opnemen met de penningmeester van de Walkartgemeenschap. Daarnaast ondersteunt de Sociale Commissie jaarlijks een doel buiten de Walkartgemeenschap met een gift. Dit jaar zijn dat twee doelen, de Zeister Voedselbank en Hospice Heuvelrug.
De financiële middelen van de sociale commissie komen uit de kerkcollectes, giften en de zogeheten meilijsten.