Statuten en HH reglement

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Zeist e.o.

 

Het is een beetje lastig lezen vanwege de pagina-indeling. Het geheel is in geprinte vorm een boekje.
Uit elkaar halen len herschikken evert een te zwaar bestand op om te kunnen publiceren op de website (max 2mb)