Uitgangspunten

Wat is de Walkartgemeenschap?
De Walkartgemeenschap is een vereniging van mensen die openstaan voor de vragen die de werkelijkheid oproept: die werkelijkheid stelt ze voor de religieuze vraag naar de oorsprong en de bestemming van de mens.

Is deze gemeenschap verwant aan andere groeperingen?
Ja, ze rekent zich tot de vrijzinnige protestanten, of wel tot de religieus-humanisten. Maar ook Remonstranten en Katholieken voelen zich dikwijls thuis in de Walkartgemeenschap.

Is de gemeenschap een kerk?
Nee, er zijn geen ouderlingen, belijdenissen of sacramenten. Wel bevatten de zondagochtendbijeenkomsten kerkelijke of musische elementen.

Stelt men zich afwijzend op tegenover de kerken?
Nee, iedereen is vrij om lid van een kerk te zijn en tegelijk lid of vriend van onze gemeenschap.