Voorganger

Onze voorganger, mr. drs. Johan de Wit, studeerde theologie in Kampen. Daar werd hij, zoals hij zelf zegt, opgeleid tot vrijzinnig gereformeerd theoloog.

Hij ziet de vrijzinnigheid als de enige geloofsrichting waarin God (of het Mysterie) ter sprake komt op een manier die voor mensen in deze tijd aanvaardbaar en voorstelbaar is. 

In zijn preken en voordrachten probeert hij te verduidelijken dat het woord God niet staat voor een geheimzinnig wezen dat zich buiten deze wereld bevindt, maar dat het staat voor alles wat wij als mensen ervaren van een werkelijkheid die zich niet laat vangen in de manier waarop wij gewend zijn te denken, maar die we ons wel kunnen verbeelden. Niet in godsdienstige systemen, maar in de menselijke geest ligt volgens hem de innerlijke rijkdom waarover de Evangeliën ons berichten.
 
In die zoektocht naar de rijkdom van ons innerlijk leven volgen we hem sinds 1 oktober 2001. Dat bevalt, want de geloofsbeleving die hij voorstaat ruimt een grote plaats in voor warmte, openheid en persoonlijk contact. 


De band tussen de Walkartgemeenschap en haar voorganger is dan ook hecht en is zowel voor de voorganger als de gemeenschap een blijvende bron van inspiratie.

Recente preken van Johan de Wit treft u onder Archief Overdenkingen