Aanrader

'Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis'.
C.G. Jung

Ontmoeting met je schauw
Gegegevens en tekst overgenomen van www.bol.com

Redactie Conny Zweig en Jeremiah Abrams
Taal Nederlands
Vertaald door Aleid Swierenga

  • ISBN 9789076681320
  • uitgave maart 2017
  • prijs € 29,50

Woede – jaloezie – schaamte – hebzucht – lust. Deze ‘verboden’ gevoelens en gedragingen ontspringen uit het verdrongen deel van onszelf. de persoonlijke schaduw. Iedereen heeft een schaduw, die zich in de jeugd begint te ontwikkelen als gevolg van het wegstoppen van negatieve gevoelens om een acceptabel ego op te bouwen. We ontmoeten onze schaduw als we een onverklaarbare hekel aan iemand hebben, als we een onaanvaardbare karaktertrek in onszelf ontdekken, of als we overweldigd worden door woede, jaloezie of schaamte. De schaduw bevat niet alleen negatieve emoties, maar ook nog niet ontwikkelde kanten van onszelf. Een ontmoeting met je schaduw biedt dus kansen voor een diepgaande groei. Deze ontmoeting geldt zelfs als een absolute voorwaarde voor een gezonde spirituele ontwikkeling en volledige mens-wording. De schaduw is niet alleen maar een individueel probleem. Groepen en landen hebben een collectieve schaduw, die tot gevaarlijke daden aanleiding kan geven, zoals racisme, het zoeken van een zondebok, het creëren van een vijandsbeeld, en… oorlog.


De bundel Ontmoeting met je schaduw biedt in 65 artikelen van bekende en minder bekende auteurs een zeer uitvoerig overzicht van de donkere kant van de menselijke aard, zoals deze tot uiting, komt in gezinnen, intieme relaties, seksualiteit, werk, spiritualiteit, de Nieuw Tijd, politiek, psychotherapie en creativiteit.