Jaap van Gelderen

Dit leven is maar één schakeltje in een oneindig veel groter proces

DOE DAT MASKER AF, WEES JEZELF

Er zijn veel mensen die een rol spelen. Als je jezelf niet groter hoeft voor te doen dan je bent, zul je beseffen hoe ontspannen je in het leven kunt staan. Het beste antwoord op veel vragen is: ik weet het niet. Dat is veel beter dan koste wat kost iets verzinnen, want als het dan even later niet blijkt te kloppen, sta je in je hemd. Wees open en eerlijk, als je zo in de wereld staat zul je merken dat anderen ook open en eerlijk tegenover jou staan. Je zult hun vertrouwen winnen.

Als je ouder wordt gaat je geheugen achteruit, maar probeer dat niet te verbergen, je loopt toch tegen de lamp. Durf eerlijk te zeggen: ‘wie ben jij ook alweer, ik ben je naam vergeten.’ Niemand zal je dat kwalijk nemen, integendeel, je wint vertrouwen en sympathie. Laat je zwakheid zien, dat maakt je sterker.

 

SCHRIJF ONVERWERKTE CONFLICTEN VAN JE AF
Zet zaken waarmee je zit op papier. Op die manier schrijf je problemen van je af is mijn ervaring. Dat geldt bijvoorbeeld voor onverwerkte conflicten en trauma’s waarover je niet durft te praten, die je in jezelf hebt opgesloten. Je bent er vanaf als je het opschrijft.

ZOEK HET CONFLICT NIET

maar probeer een compromis en verzoening te bereiken, dat bespaart je stress en ongeluk. Ieder mens is anders, maar zoek de punten, waarin je elkaar kunt vinden. Dan kun je gelukkig worden. Vertrouw daarbij wel op je eigen spoor, dat je in de loop van je leven gevonden hebt.

Zelf ben ik van huis uit gereformeerd opgevoed, niet zwaar overigens, maar ik heb in de loop van mijn leven wel mijn eigen lijn gevonden. Ik kom uit een welgestelde familie, waarin je hoorde te studeren. Mijn vader was arts en geneeskundig inspecteur, mijn grootvader was hoogleraar aan de VU. Ik was niet geschikt voor een universitaire studie. Ik had graag geologie willen studeren, want dat lijkt me een prachtig vak. Ik heb de Fotovakschool gedaan en ben fotograaf geworden. Ik had een eigen zaak, maar dat werd me op een gegeven moment te veel. Ik heb ook nog in de winkel van iemand anders gewerkt, maar daar ben ik toch teveel een Einzelgänger voor. Ik had een sterke band met mijn vader, en toen mijn moeder was weggegaan - mijn ouders zijn gescheiden - hebben mijn vader en ik grote reizen gemaakt, naar heel veel verre landen, ook een wereldreis. Een groot avontuur, met de auto en een tentje. Ook na de dood van mijn vader heb ik veel gereisd, door wat ik heb geërfd was dat financieel geen probleem. Ik ben drie keer in Nepal geweest[1], trekkings gemaakt door berggebieden, met dragers en ezels. Mede door deze reizen voel ik me aangetrokken door het hindoeïsme. Vandaar dat hier in de kamer veel hindoe- en boeddhabeelden staan. Vooral Shiva, dansend in zijn vurig rad, is voor mij een grote inspiratiebron. 

WEES NIET BANG VOOR DE DOOD

Om mijn hals draag ik meestal een zilveren rad, dat ik speciaal heb laten maken. Het is een symbool van de grote kringloop: van schepping, bestaan, verval, ondergang en opnieuw beginnen. Het is enerzijds het rad van geboorte, leven, sterven en opnieuw reïncarneren en anderzijds ook het grote rad van het ontstaan en vergaan van beschavingen, en van tijdperken in de evolutie. Ik geloof in reïncarnatie. Ik vind het een mooie gedachte, dat je niet definitief weg bent, dat ik weer verder kan in een nieuwe huid, het geeft me energie.

Dit Leven, dit Zijn is wonderlijk, zo ondoorgrondelijk, ik kan niet geloven dat dit zomaar vanzelf, ‘toevallig’ uit het niets is ontstaan en weer in het niets verdwijnt. Als het leven moeilijk is, probeer dan toch te kijken naar al het mooie: de bloemen, de bomen, de vogels, de vlinders, de natuur. Kijk naar de hemel, je schouwt dan in de eeuwigheid en de oneindigheid. Alles lijkt wel betoverd, alsof ik hier op aarde ben om alles te bekijken en ervan te genieten.

En het wonderlijkste van dit alles is het Zelf, je ik, dat brein, dat bewustzijn van ons waarmee we ons kunnen verwonderen over deze prachtige aarde, beschenen door die vreemde bol, de zon. En die zon is dan één van de miljarden sterretjes, die aan de hemel staan. Gaat het je niet duizelen?

Je bent zelf een stukje kosmos. Ik denk in dit verband ook aan het boek Thuis in de kosmos[2], dat we besproken hebben op de filosofische kring van Nepveu.

DIT LEVEN IS MAAR ÉÉN SCHAKELTJE IN EEN ONEINDIG VEEL GROTER PROCES

Als het leven moeilijk is geef dan niet God de schuld. God is geen Sinterklaas. God is Geest, levensenergie. God en het Leven zijn één. Vanaf het begin was er levensenergie in het universum. Het leven is niet ontstaan op aarde, het heeft er zich genesteld. Het kan niet zo zijn dat alles toevallig is ontstaan, dat kan ik niet geloven, daarvoor is het te wonderlijk. Het Leven is niet ontstaan uit de dode materie, het Leven is een eeuwig beginsel, de Bron van Alles.

 

In onderstaande tekst beschrijft Jaap hoe volgens hem de ontwikkeling van het leven op aarde is verlopen. 

 

HET ZIJN

met het Zijn is alles begonnen

in de Oerknal was het Zijn

door het Zijn ontstond de stof

het Zijn verbond Zich aan de stof

zo werd de stof tot levende cel

door het Zijn werd de cel tot worm

door het Zijn werd de worm tot vis

door het Zijn werd de vis tot amfibie

door het Zijn werd de amfibie tot reptiel

door het Zijn werd het reptiel tot zoogdier

door het Zijn kwam de aap

door het Zijn werd de aap tot ….. mens

het Zijn wil zich openbaren in de mens

komen tot bewust-Zijn

dit is ons eigen Zijn

alles bestaat alleen maar door het Zijn

zonder Zijn vervalt alles direct weer tot chaos

door het Zijn wordt de mens tot God

HEB HART VOOR DE SCHEPPING, VOOR HET KLIMAAT

Roept de mens collectief de zelfvernietiging over zich uit? Ik ben een milieu-activist en loop mee met zoveel mogelijk klimaatmarsen en milieu-demonstraties, omdat ik het niet bij woorden wil laten. Ik maak me vreselijk veel zorgen om de aarde, om de natuur. Alles dreigt kapot te gaan, oerwouden worden gekapt, mooie rivieren afgedamd, hele eco-systemen raken verwoest. Ik verzamel allerlei informatie, artikelen, krantenknipsels die ik per onderwerp in grote schriften plak. In dit schrift over de klimaatproblemen sta ik op een foto uit Trouw als deelnemer aan een demonstratie van Extinction Rebellion.[3]

 

december 2020

 

___________________________________________________

[1] Jaap houdt op woensdag 9 december 2020 een fotopresentatie voor de Walkartgemeenschap over Nepal

[2] Taede A. Smedes: Thuis in de kosmos, het Epos van Evolutie en de vraag naar de zin van ons bestaan, University Press, Amsterdam 2018

[3] Extinction Rebellion, een internationale, sociale beweging. De deelnemers verzetten zich tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Het is een beweging van gewone mensen, van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Door vreedzame, creatieve en ontregelende acties proberen zij de gevolgen van deze crises te stoppen. De beweging is opgericht in 2018 en groeit snel en is momenteel actief in 62 landen.