Twijfel

 

Er zijn van die theologen

die alles weten over de God van hierboven

hun hoogverheven taal is zware kost

en alle raadsels hebben zij opgelost

 

Zij hebben de wijsheid in pacht

weten precies wat door God is bedacht

en hebben geen twijfels over leven na de dood

want God is goed en God is groot

 

Ze weten hoe alles in elkaar zit

van zus en zo, van dat en dit

Wat precies de juiste weg is

van berouw en zonde naar vergiffenis

 

Maar ik twijfel veel en heel frequent

aan de vraag of God mij kent

en als ik zoek en tast naar zijn aanwezigheid

ontglipt hij mij de meeste tijd

 

Ondanks alles wat je hoort en ziet

ik zoek en ik vind niet

maar juist mijn onwetendheid

is een teken van Gods vreemde grootheid

 

Johan de Wit