Leerstoel Vrijzinnige religiositeit en humanisme

Inauguratie Laurens ten Kate

woensdag 11 mei, 16.15 uur

Oratie Laurens ten Kate: Is er niet dringend behoefte aan nieuwe betekenis van vrijheid?


In vergelijking met de jaren vijftig van de twintigste eeuw is een groot deel van de Europeanen vrijer dan ooit, en glimlachen we om de bekrompenheid van toen. Maar: volstaat de vrijheid die het einde van de ideologieën van toen ons heeft gebracht? Is er niet dringend behoefte aan een andere vrijheid? Deze vragen stelt prof.dr. Laurens ten Kate 11 mei 2016 aan de orde in zijn oratie De vreemde vrijheid, Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw. Ten Kate is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek, voorgedragen door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed.

 

Laurens ten Kate (1958) is filosoof en theoloog. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als universitair hoofddocent filosofie en religiestudies, en sinds 2015 tevens als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme. Hij is internationaal deskundige in onderzoek naar het grensgebied tussen religie, secularisering en humanisme.

De leerstoel Vrijzinnige religiositeit en humanisme is gevestigd door Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed, een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Ze wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen.

 

De oratie heeft plaats op woensdag 11 mei plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29, om 16.15 uur precies.