Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Alles heeft zijn tijd

1.

Het vorig jaar zou het feit worden herdacht dat in 1870 de Nederlandse Protestanten
 Bond, tegenwoordig Vrijzinnigen Nederland geheten, werd gesticht.

2.

Daar waar geen vrijzinnige prediking bestond stichtten vrijzinnigen, behorend tot

verschillende kerken, een kerk houdende afdeling van de NPB. De NPB kreeg een Hoofdbestuur, maar de afdelingen waren autonoom.

3.

Na 1945 keerde de verzuilde samenleving van voor de oorlog weer terug. Er was ook een bloeiend vrijzinnig bestel met o.a. de V.P.R.O. (met puntjes dus), de VCJC en de VCSB. De NPB deed het ook goed. Langzamerhand nam echter de ontkerkelijking toe. Ook de vrijzinnige geloofsgemeenschappen, waaronder de NPB, zouden in ledenaantallen achteruit gaan. Thans zijn al ettelijke afdelingen opgeheven. Er is sprake van een sterke veroudering en jonge mensen worden nauwelijks meer lid.

4.

Er zijn belangrijke veranderingen opgetreden in de NB, maar ook daarbuiten in de verschillende kerken.

 

a) De NPB was lang zuiver Vrijzinnig Protestants. Vanaf het laatste deel van de vorige eeuw kent men we echter een twee-sporen-beleid. Het eerste spoor is vrijzinnig protestants, meer traditioneel, kerkelijk gericht. Het tweede spoor is religieus-humanistisch en vrij-religieus.

 

b) Het geloof in een hiernamaals heeft plaats gemaakt voor een beperking tot het hier- en-numaals.

 

c) Het geloof in een God die alles bestiert is bij velen verdwenen. De evolutie van het leven laat processen zien waarin toeval en een vallen-en-opstaan zich manifesteren. Niets wijst op een blauwdruk. Een Schepper is volgens kosmologen niet nodig om de Big Bang mogelijk te maken. De hand Gods is nergens in de geschiedenis te onderkennen. Steeds meer mensen kunnen zich daarom vinden in de godsopvatting van Spinoza: God en de Natuur zijn hetzelfde.

5.

Door deze ontwikkelingen is het levensbesef van vooral jonge, modern geschoolde generaties heel anders geworden. Zij kunnen zich in de traditionele vormen van religie niet meer vinden. Dat geldt ook t.a.v. de NPB, nu Vrijzinnigen Nederland geheten. Bovendien heeft het verenigingsleven het overal moeilijk.

6. De auteur van het boek Prediker zag goed in dat alles een tijd heeft. Dat deed hem ook alles relativeren. Maar met zijn opvatting dat alles ijdelheid, nietigheid is, ging hij te ver. Het tijdelijke kan zeer zin- en waardevol zijn. Dat geldt zeker ook voor de NPB die veel heeft geschonken en dat nog doet. Daarom mag zijn 150-jarig bestaan gevierd worden. Als deze geloofsgemeenschap er eens niet meer zal zijn, , zullen echter jonge geslachten zeker hun weg vinden in het leven en op hun eigen wijze antwoorden vinden op de levensvragen en aan hun beleving van het Mysterie van het Zijn vorm weten te geven.
 
We moeten verder kijken en met vertrouwen naar de toekomst zien.