Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Er zij licht
10 maart 2019
Hoe nu verder?
16 december 2018
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

De betekenis van de mythe van de zondeval

Lange tijd werden mythen beschouwd als vreemde verhaaltjes over goden en godinnen. Men zag de vertellingen als producten van een primitief denken. In de 19e eeuw ging de Franse geleerde Auguste Comte uit van een periode waarin men niets anders kende dan mythen, waarna een tijdperk kwam waarin men uitging van wijsgerige speculaties. Maar in de 19e eeuw ontstond er een nieuwe tijd, gekenmerkt door wetenschappelijk denken. Het ging er nu om vaststaande feiten te ontdekken. Thans heeft men een positievere kijk ontwikkeld op de mythe. De anthropoloog Claude Lévi-Strauyss ziet de mythenverteller al seen knutselaar die te werk gaat met een aantal motieven. Daarbij is er wel degelijk sprake van een structuur. Maar de logica is hier vrijer dan in een wetenschappelijke verhandeling. Zo kunnen volken ook mythen van elkaar overnemen èn op een eigen wijze verwerken.

Zo hebben de Isaraelieten verhalen en motieven uit het twee-stromenland een bewerking laten ondergaan. In Babylonië wordt de mens sterfelijk door toedoen van een god. In het verhaal over de zondeval in Genesis 3 wordt de mens sterfelijk vanwege zijn ongehoorzaamheid, nl. he eten van de verboden vrucht van de boom van goed en kwaad. In beide gevallen wordt de mens bedrogen door een god of door de slang.

Voor ons modern mensen is schuld niet aan de orde, maar gaat het om de evolutie van het leven die tot het ontstaan van de mens heeft geleid. Maar die oude verhalen zijn nog niet zinloos.  Want daarin wordt de samenhang van leven en dood, van vreugde en verdriet, van goed en kwaad aan de orde gesteld; dat is heel realistisch. Realistisch is ook de visie van de Joden dat de mens noch goed, noch slecht is, maar twee aandriften kent, een goede en een kwade. Zij kennen niet de zgn. erfzonde, een erfelijke schuld; ook dat is realistisch.