Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Waardering
14 juli 2024
Over grond gesproken
23 juni 2024
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Hoezo vrijzinnig?

Een paar maanden hebben alle leden, vrienden en donateurs van de vereniging Vrijzinnigen Nederland een eenmalig verschijnend magazine ontvangen. Het draagt de titel Hoezo vrijzinnig? Veel mensen die uit de vrijzinnig protestantse traditie stammen zullen zich hebben afgevraagd wat zij met dit blad aan moeten. Om het eigensoortige karakter ervan beter te begrijpen is het verstandig zich af e vragen hoe zo’n blad er 50 jaar geleden uit zou hebben gezien. Ongetwijfeld zou de opmaak heel anders zijn geweest. Nu wordt er met veel kleuren gewerkt. Bovendien worden er vele foto’s afgedrukt, zelfs meer dan één van eenzelfde persoon. Een halve eeuw geleden zou er een enkele zwart-wit foto zijn afgedrukt. Maar niet alleen het uiterlijk, ook de inhoud van het blad zou heel anders zijn uitgevallen. In het blad van 50 jaar geleden zou ongetwijfeld de voorzitter van de vereniging, toen nog Nederlandse Protestantenbond geheten, een voorwoord hebben geschreven. En verder zouden er zeker artikelen zijn opgenomen over theologische onderwerpen, geschreven door vrijzinnige theologen. Wellicht zou men hier en daar afstand hebben genomen van orthodoxe leringen. Mogelijk zou men ook nog aandacht hebben geschonken aan openheid van geest en tolerantie, als kenmerken van vrijzinnigheid. Want vrijzinnigheid kent enerzijds een bepaalde mentaliteit en anderzijds een bepaalde inhoud. Die laatste kent weliswaar een zekere diversiteit, maar aan de andere kant ook een aantal vrijzinnig-protestantse constanten. Kijken we nu naar het moderne magazine, dan valt, buiten het reeds genoemde, de afwezigheid op van wat men inhoudelijk als vrijzinnig- protestantisme beschouwt. De nadruk ligt nu geheel op de openheid van geest, het afwijzen van dogmatisme. Wat er aan inhoud nog overblijft is een soort spiritualiteit waarin van alles bij elkaar wordt gehaald, zonder duidelijke samenhang (zie het eerste artikel). Het blad Hoezo vrijzinnig? is een geschrift waarin de term vrijzinnig vooral in verband wordt gebracht met een openheid van geest. Zo is het opmerkelijk dat de pas aan de Universiteit voor Humanistiek als bijzonder hoogleraar benoemde Laurens ten Kate zich vooral zal bezig houden met maatschappelijke vraagstukken. Wel wil hij ook aandacht schenken aan transcendentie, maar zeker niet aan het vrijzinnig-protestantisme. Nu is dat niet vreemd. Al in 1916 stelde de vrijzinnige theoloog H. Oort dat het dogmatisch Christendom, de orthodoxie, achterhaald is, maar dat ook het historisch Christendom, het vrijzinnig protestantisme voorbij zou gaan. En dat is wat wij nu zien gebeuren. Maar Oort verwachtte wel dat het ideële Christendom zijn verwerkelijking zou krijgen. En dat laatste is eigenlijk een heel laag-drempelige vorm van, zeg maar, religieus humanisme. Voor hem zou dit met name in wat nu de vereniging Vrijzinnigen Nederland heet kunnen plaatsvinden.

Echter, het lijkt mij zinvol dat naast aan praktische problemen vooral ook aan de wijsgerige doorlichting daarvan – om met Prof. P. Smits te spreken – aandacht wordt gegeven. Zeker meer nog dan door Ten Kate wordt genoemd. We mogen zeggen dat de vergelijking van het magazine Hoezo vrijzinnig? met een theoretisch bedacht blad van een halve eeuw terug, ons duidelijk laat zien dat Oort een goede kijk had op wat er in zijn dagen en daarna zou gebeuren.

Voor de vereniging Vrijzinnigen Nederland lijkt de taak weggelegd bij te dragen aan een wijsgerige doordenking van de levensvragen, met erkenning van het Mysterie dat al wat bestaat eigen is.