Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Waardering
14 juli 2024
Over grond gesproken
23 juni 2024
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Is het Christendom achterhaald?

 1. In West-Europa, en zeker in ons land, gaat het, op enkele uitzonderingen daargelaten, slechts met de kerken. Dat heeft grote gevolgen. De kerken waren namelijk de hoeders van de cultuur.
 2. Onze Westerse cultuur is sterk bepaald door het Christendom. Veel muziek, beeldende kunstwerken en literatuur wordt niet goed begrepen als men de daarin verwerkte Bijbelse elementen niet kent. Als de kerken verdwijnen, zullen nieuwe generaties via het onderwijs op de hoogte gebracht moeten worden van de inhoud van de Bijbel en het Christendom. Helaas blijkt de moderne jeugd weinig historisch besef te hebben.
 3. Toch zijn er nog heel was Christeen in onze samenleving. Zij vieren de Christelijke feestdagen nog als zodanig. En zij vinden nog steeds inspiratie in de Bijbel en de Christelijke traditie. Ook in onze vereniging Vrijzinnigen Nederland worden Bijbel en Christenen nog steeds gezien als belangrijke bronnen van het geestelijk leven.
 4. Maar hier is veel veranderd. Het denken over God is bij velen heel anders geworden. De vraag is op welke wijze men nog wordt aangesproken door Jezus of Jezus Christus. Christus is de Griekse vertaling van masjiach. De betekenis is ‘gezalfde’, een kwalificatie aan Jezus geschonken. Er bestond in het oude Israël de gedachte dat het Godsrijk, de nieuwe bedeling, spoedig zou komen en dat de Messias hierbij een grote rol zou spelen.
 5. Er zijn verschillende visies op Jezus ontstaan. Welke weet ons nog aan te spreken? Laten we er drie noemen.
 6. Als eerste is er de historische Jezus. Dan is er de traditionele visie e tenslotte noem ik het liberale Jezusbeeld.
 7. Al spoedig gaan de vroege aanhangers van Jezus hem steeds meer vergoddelijken. Het vierde evangelie laat ons een Godmens, meer dan een mens, zien. Al in 50 nChr. besluit de Christelijke sekte van de Joden, die zich nog aan de Joodse geboden hield, dat niet-Joden tot hun gemeenschap mochten toetreden zonder Jood te hoeven worden. Terwijl het Joodse denken beeldend en functioneel was, was dat van de Grieken meer op het wezen der dingen gericht. Door de invloed van de niet-Joden ontstonden de dogmata over Jezus. Hij zou hetzelfde wezen bezitten als God de Vader. Er zou sprake zijn van één God in drie personen (persona was oorspronkelijk ‘masker’). En Jezus zou tegelijk God én mens zijn geweest. Hij zou twee wel te onderscheiden maar nooit te scheiden naturen hebben bezeten. Dit traditionele beeld van Jezus zal maar weinig vrijzinnigen aanspreken.
 8. In de 19e eeuw waren er vrijzinnige geleerden die trachtten Jezus te ontdoen van allerlei bovennatuurlijke elementen – zo creëerden ze een meer moderne Jezus: een wijze rabbi of een proto-socialistische prediker.
 9. Albert Schweitzer bestudeerde vele Jezusbeelden vanaf de 18e eeuw tot aan het begin van de 20e eeuw. Hij beschreef ze en bekritiseerde ze. Ook het liberale Jezusbeeld vond hij onaanvaardbaar. Die gemoderniseerde Jezus zou niet de onbedoelde stichter van een wereldreligie hebben kunnen worden.
  Voor moderne vrijzinnigen blijft zo’n moderne versie van Jezus ook weinig zeggend.
 10. Schweitzer stelde vast dat het Nieuwe Testament niet voldoende gegevens biedt om een biografie van Jezus samen te stellen. Maar als we Jezus zien als exponent van het Jodendom van zijn tijd, wordt hij begrijpelijker. Ook hij verwachtte de spoedige komst van het Godsrijk. Er bestond de idee dat er eerst een pré-messiaans lijden zou plaatsvinden. Hij aanvaardde de kruisdood als zodanig, namens allen. Schweitzer stelde: Jezus geloofsideeën zijn de onze niet, maar twee dingen blijven ons aanspreken. Ten eerste zijn ethisch appèl, ten tweede zijn inzet voor zijn geloofsideaal.
 11. Wij moeten dit nu zo trachten te vertalen dat wij moeten doen wat Jezus zou doen als hij nu zou leven. En het Godsrijk zou men kunnen weergeven als een humanere samenleving.
  Zo opgevat is het Christendom nog steeds actueel.