Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Er zij licht
10 maart 2019
Hoe nu verder?
16 december 2018
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Liever klein dan groot?

Voor het seizoen 2019-2020 is als jaarthema de vraag gekozen: liever klein dan groot?

Kan dat betekenen dat het bestuur van de Walkartgemeenschap kiest voor een klein aantal leden in plaats van voor een uitbreiding van het ledental? Natuurlijk niet. Want meer leden betekent meer financiële middelen en meer mensen die deel kunnen uitmaken van het bestuur, meer bestuurskracht. Maar soms is klein te prefereren boven (te) groot. B.v. bij gespreksgroepen en cursussen kan een (te) groot gezelschap ertoe leiden dat mensen minder gemakkelijk hun mening durven te geven. In een beperkte groep voelt men zich meer op zijn gemak.

Klein kan de kwaliteit ten goede komen. In bepaalde gevallen is groot een voordeel.

Zo zijn kathedralen zo imponerend, mede door hun omvang. Maar kleine, intieme kerkgebouwen hebben ook een waarde. Men voelt er zich thuis, geborgen. Je hebt iets dergelijks bij musea en grote tentoonstellingen. Je zou het Rijksmuseum, het British Museum of het Louvre niet willen missen. En grote tentoonstellingen laten objecten zien, afkomstig uit vele, vaak ook buitenlandse musea. Dat maakt die exposities zo bijzonder. Maar kleine musea en tentoonstellingen kunnen ook heel interessant zijn.

Zo kennen we bij de studie van het verleden grote overzichten, big history, én de petite histoire. Groot en klein hebben ook hier beide hun betekenis.

In het verleden werd er door theologen een hele heilsgeschiedenis bedacht. En ook op filosofisch terrein is er iets dergelijks geproduceerd – het systeem van de wijsgeer Hegel. Tegenwoordig hecht men niet meer zo’n geloof aan die grote verhalen, maar stelt men zich tevreden met bescheidener visies op ons bestaan. Hier prefereren we klein boven groot.