Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Er zij licht
10 maart 2019
Hoe nu verder?
16 december 2018
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Op zoek naar licht

Advent is een periode van bezinning en voorbereiding op het kerstfeest.

Oorspronkelijk vierde men de geboorte van Jezus op 6 januari. In de 4e eeuw ging men zijn geboorte op 25 december vieren. Het was de dag waarop men in Rome het feest van de Onoverwinnelijke Zon vierde. De kerk maakte hiermee duidelijk dat Jezus Christus de Sol Invictus (Onoverwinnelijke Zon) is. Mensen hebben altijd beseft hoe belangrijk de zon is. We hebben het licht en de warmte van de zon nodig. De zon verlicht ons leven. Maar nog op andere manieren speelt verlichting een belangrijke rol. Zo is Verlichting van grote betekenis in het Boeddhisme. De leer van de Boeddha is kort samengevat in 4 heilige of edele waarheden. De eerste stelt dat leven lijden is. In het leven krijgt men te maken met leed, zoals ziekte, ouderdom en dood. En prettige dingen komen aan een einde. De tweede waarheid behelst het inzicht dat de levensdorst er voor zorgt dat er steeds nieuwe levens ontstaan. Men gaat in het Boeddhisme nl. uit van reïncarnatie.

De derde waarheid is dat men de levensdorst moet zien te beëindigen. En tenslotte is er de vierde waarheid: het achtvoudige pad, de methode om dat te bereiken. Het uiteindelijke doel is van alle hartstochten vrij te zijn. Het Boeddhisme is dus in feite een heilsleer voor het individu.

Het vroegste Christendom was een Joodse sekte die anders dan de overige Joden geloofde dat Jezus weliswaar gekruisigd is, maar uit de dood is opgestaan, opgevaren is naar God in de hemel en heel spoedig terug zal keren om als Messias het Godsrijk te helpen vestigen op aarde. Jezus en zijn volgelingen verwachtten de spoedige komst van het Godsrijk. Zij hoopten dat er licht zou komen in de duisternis van het bestaan. Hun heilsverwachting was niet die betreffende het individu, maar een voor de samenleving.

Wij kunnen niet meer geloven in een bovennatuurlijke ingreep in de gang van de  geschiedenis. Het geloof van Jezus is het onze niet meer. Maar zijn inzet voor zijn ideaal en zijn ethisch appel kunnen ons nog steeds inspireren. En van de Boeddhistische leer kunnen we opsteken dat we al wat er is moeten kunnen relativeren en dat het wijs is de gehechtheid aan bezit, prestige en macht in toom te houden. Alle religies geven op hun wijze antwoorden op de levensvragen en zijn daarom van betekenis. Dat mag echter de ogen niet sluiten voor het feit dat helaas de gelovigen maar al te vaak hun religie schade berokkenen door hun gedrag. Steeds zullen we weer een innerlijke Verlichting nodig hebben om op een wijze manier om te gaan met wat onze religieuze tradities ons leren.