Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Er zij licht
10 maart 2019
Hoe nu verder?
16 december 2018
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Over chaos en orde

Een oude stelregel luidt dat kinderen behoefte hebben aan regelmaat, reinheid en orde.

Maar dat geldt eigenlijk ook voor volwassenen. Vooral ouderen hebben een hekel aan voortdurende veranderingen. Zo vreest men ook dat grote aantallen immigranten met een niet-Westerse achtergrond een bedreiging gaan vormen voor onze identiteit.

Wat is die identiteit? Dat is o.a. onze eigen taal. Taal is het geordende middel om onze gedachten en gevoelens ordelijk weer te geven.

In de godsdienstgeschiedenis kom je vaak het begrip van een goddelijke orde tegen. Deze heeft tegelijk betrekking op de natuurlijke alsook de sociale werkelijkheid.

In het verleden werden de niet-christelijke religies vaak afgedaan als heidens en dus onwaar. Nu is het oordeel vaak veel gematigder. Men gelooft vaak niet meer in bovennatuurlijke openbaringen en beseft dat we op de levensvragen geen afdoende, rationele antwoorden weten te geven. Daarom waarderen we weer meer het vermogen van de mens via verhalen en poëzie enigszins verhelderende inzichten te bieden.

We vinden levenswijsheid in vele culturen en religies. Maar we beseffen uiteindelijk toch altijd te stuiten op het ondoorgrondelijke mysterie van het Zijn. Al onze inzichten zijn, hoe waardevol ook, altijd maar betrekkelijk.