Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Waardering
14 juli 2024
Over grond gesproken
23 juni 2024
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Religie, waarheid en werkelijkheid

In deze tijd raken steeds meer kerken overbodig. Dit is het gevolg van de steeds voortschrijdende ontkerkelijking. Het is een culturele verarming als kenmerkende gebouwen worden gesloopt. Veel mensen richten hun aandacht alleen op concrete vragen. Die gaan over wonen, werken, inkomen enz. Natuurlijk zijn dat belangrijke vragen. Maar er zijn ook andere die de aandacht verdienen. Dat zijn o.a. de vragen betreffende de zin van ons bestaan. Het was Albert Schweitzer (1875-1965) die het met de tijdgeest niet eens was, omdat het denken werd veronachtzaamd. Hij pleitte voor een hernieuwde aandacht voor het denken. Want net als Spinoza (1632-1677) zag hij dat een beter nadenken tot een bewustere, betere levensvoering zou leiden.

Tegenwoordig is er sprake van een postmodernisme, een denken dat sterk relativerend oordeelt over de waarheid of onwaarheid van uitspraken. Zo kan alles even waar of onwaar zijn en ontstaat er een relativisme waarin alle katten grauw zijn. Het is juist elk absolutisme uit te sluiten als het om filosofische of religieuze uitspraken gaat. Alles wat gezegd wordt, wordt beweerd door mensen die leven in een bepaalde tijd. Maar binnen die kaders kan men wel degelijk de waarheid van die uitspraken toetsen.

Zo heeft Cees den Heijer een uitvoerige studie gewijd aan de manier waarop van de vroegste tijden tot nu over Jezus is gedacht. Zijn boek is getiteld: Jezus, een levend mens. Het is een geestelijk testament waarin de auteur laat zien hoe hijzelf als historicus moest toegeven dat de kerkleer, waarmee hij als gereformeerd gelovige was opgegroeid, niet voldoende steun vindt in de Bijbel. In feite berusten al die dogmata op de fantasie van theologen.

De wereld kent vele religies. Sommige kennen een grote aanhang, met name de wereldreligies, behalve het Jodendom.

De godsdienstwetenschap beschrijft en analyseert die religies en tracht te verklaren waarom er bijvoorbeeld profeten optreden en wat de functie is van allerlei religieuze verschijnselen. Maar de waarheidsvraag laat zij over aan een andere discipline: de godsdienstwijsbegeerte.  Deze moet oordelen over de consistentie of inconsistentie van religieuze opvattingen.

Een belangrijk element bij de beoordeling van de waarheid van religies is het aansluiten bij de werkelijkheid zoals die wordt beleefd. In een tijd waarin men nog geen weet had van natuurwetten is het begrijpelijk dat men geloofde in een God of goden als bewerkers van voorspoed en tegenspoed, het laten regenen of het veroorzaken van droogte enz. Wanneer men beseft dat er een natuurwetmatigheid geldt in het hele universum, kan men niet meer geloven in dergelijke bovennatuurlijke actoren. Wat dan overblijft is het besef van het Mysterie van het Zijn. Dat besef weerhoudt de mens er niet van allerlei vragen te stellen met betrekking tot al wat er is. En wanneer men niet meer gelooft in een goddelijke bestiering zal men moeten inzien dat de verantwoordelijkheid voor wat er op aarde gebeurt bij ons mensen ligt.