Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Religieus besef en hoe nu verder?

In de afdeling Zeist van de Vrijzinnigen Nederland is voor het seizoen 2015-2016 het jaarthema Hoe bestaat het! gekozen. In onze kringen spreekt men eerder over het Zijnsmysterie of de Dieptedimensie der werkelijkheid dan over God.

Verwondering over al wat bestaat leidt tot religieus besef. Al wat bestaat, al het zijnde, doet ons beseffen dat alles zijn grond vindt in een Mysterie dat als zodanig niet kan worden doorgrond.

Verwondering over al het bestaande is van alle tijden. Religieus besef blijkt echter steeds de basis waarop een heel bouwwerk, een religie, wordt opgetrokken. Men ziet nu dat men daarbij uitgaat van allerlei openbaringen.

Het Jodendom is gebaseerd op de openbaring van Jhwh aan Mozes, die de tora, de leefregels voor zijn volk ontving. Het Joodse volk is het volk van het Verbond met Jhwh. Het is uitverkoren om de specifieke leefregels van de tora in praktijk te brengen.

Het Christendom gaat uit van de openbaring van God in Jezus Christus.

De Islam vindt het uitgangspunt in de openbaringen van Allah, aan Mohammed gegeven. In het Hindoeïsme wordt aangenomen dat wijzen uit een ver verleden, de rishi’s, diepe inzichten hebben ontvangen.

In het Boeddhisme gaat het echter om de Verlichting die de mens bereiken kan als hij in harmonie met zijn omgeving verkeert en vervolgens alle negatieve en positieve gehechtheid aan al wat betrekkelijk is, is kwijt geraakt. Dat is een inzicht dat enige overeenkomst bezit met de opvatting van Spinoza. Ook hij zag in dat het hoogste goed niet moet worden gezocht in rijkdom, macht of wellust. Dat inzicht maakte het hem mogelijk tot intuïtieve kennis te geraken, welke kennis hem deed beseffen deel uit te maken van de ene en enige werkelijkheid: God dan wel de Natuur.

Wie de verschillende Godsopenbaringen beziet, met al hun onderlinge verschillen, zal zich afvragen: hoe is het mogelijk dat de ene God zich zo verschillend heeft doen kennen? De gelovigen beweren immers dat ‘boven’, om de terminologie van prof. H.M. Kuitert te gebruiken, tot zijn profeten heeft gesproken.

Maar wie realistisch denkt beseft dat ‘boven’ nooit iets zegt. Het is altijd ‘beneden’ dat iets beweert o.a. dat het zgn. ‘boven’ heeft gesproken.

Religie berust in feite op menselijke verbeelding, maar is daarom nog niet zonder betekenis. Het gaat om de vraag: wat is de waarde van wat de religies te berde brengen? In het Oude Testament richtten de profeten zich vaak tegen maatschappelijk onrecht. Hun woorden hebben een blijvende betekenis.

Maar het is vooral de wijsheidsliteratuur die blijft boeien. In het boek Job gaat het om de eeuwig terugkerende vraag: wat is de zin van het lijden?

En in het boek Prediker, met zijn magistrale inleiding, gaat het om de vraag van alle tijden naar de zin van het bestaan. Vgl. Midas Dekkers: wat doe ik hier in Godsnaam? Ook veel teksten van het Nieuwe Testament blijven van betekenis. Daar zijn de verhalen over Jezus en de gelijkenissen. En er is nog veel meer te noemen. Het is dus zeker niet wijs om de bijbel terzijde te leggen. Zo is er uiteraard ook in alle andere religies veel waardevols te vinden.

Als wij echter de bijbel niet meer zien als Gods woord, of Gods woord in mensenwoord, wordt zij eigenlijk nog waardevoller. Het gaat nu om woorden van en voor mensen, en dat brengt die oude teksten dichter bij ons.

Het is onmiskenbaar zo dat mensen op grond van hun geloof niet alleen goede maar ook de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan en nog doen. Een paar eeuwen terug kende de Christelijke wereld de meest gruwelijke godsdienstoorlogen, gebaseerd op geloofsopvattingen. In onze tijd zie je datzelfde in de wereld van de moslims. Hier wreekt zich o.a. dat de Islam eeuwenlang is blijven stilstaan en daardoor thans een achterlijke religie is.

Wij mogen dankbaar zijn voor de Verlichting die ons zelfstandig heeft leren na te denken. Juist in deze tijd moet men daarom beseffen dat onze samenleving weliswaar multicultureel is, maar dat onze cultuur westers is. Dit houdt in dat zij met name op een Joods, Christelijk en Grieks fundament is gebouwd. Zij is het die ook het ideaal van geestelijke vrijheid en mondigheid heeft ontwikkeld.

Actueel is en blijft het motto van de Verlichting: heb de moed om zelfstandig na te denken.