Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Er zij licht
10 maart 2019
Hoe nu verder?
16 december 2018
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Religieus perspectief

In het westerse Christendom heeft de geloofsleer altijd een belangrijke plaats ingenomen. Gelovigen moesten steeds bepaalde geloofswaarheden aanvaarden. Zo is de R.K. kerk er altijd vanuit gegaan dat zij de waarheid in pacht had. Protestantse kerken hadden zelfstandige Bijbelstudie bevorderd. Gelovigen moesten steeds bepaalde geloofswaarheden aanvaarden. Zo is de R.K.-kerk er altijd vanuit gegaan dat zij dé waarheid in pacht had. Protestantse kerken hadden zelfstandige Bijbelstudie bevorderd. Omdat de bijbel geen systematisch geheel vormt maar tal van tegenstrijdige teksten bevat, kan men tot andere overtuigingen komen dan die in je kerk worden gehuldigd. Dat leidt dan vaak tot afsplitsingen. Consequent onderzoek kan ook leiden tot vrijzinnigheid.

Als het denken een grote rol wordt toegekend, wordt vaak de tegenpool, het gevoel, ook beklemtoond. In streng-orthodoxe kringen vindt men b.v. een zgn. bevindelijkheid, een sterk gevoelselement, naast het dogmatische denken.

In de vrijzinnigheid is het denken een heel belangrijke factor. Maar ook hier wordt aan het gevoel een grote waarde gehecht. Men doet dat door aan allerlei vormen van kunst aandacht te schenken. De ontdekking van de onderscheiden functies van onze twee hersenhelften werpt een helder licht op de verschillende manieren waarop wij de werkelijkheid benaderen. De linkerhelft werkt rationeel, analytisch. De rechterhelft zoekt het omvattende, doet ons bovenal onszelf uitstijgen. Dat is de helft die met kunst en religieus besef te maken heeft.

Religieus besef is dus iets dat met onze menselijke beleving van de werkelijkheid te maken heeft en is daarom niet rationeel weg te verklaren. Bij theologie ligt dat anders. Theologie heeft met ratio van doen en is dus rationeel kwetsbaar, denk aan allerlei theologiekritiek. Onze twee hersenhelften completeren elkaars functies. Het is allemaal verwonderlijk en kan ons het Mysterie der werkelijkheid doen ontwaren als een religieus perspectief.