Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Vasthouden of loslaten

Bovenstaande begrippen spelen een grote rol in het leven van ieder mens.

Gedurende ons hele leven moeten we mensen en dingen achter ons laten.

Vaak willen we vasthouden wat ons dierbaar was, maar moeten we toch daarvan afstand doen. Ds K. Hendrikse bedacht het verhelderende beeld van een rugzakje dat we allen dragen en waarin o.a. veel van onze ervaringen, naast wat we via opvoeding en onderwijs meekregen, wordt bewaard. Bij het ouder worden kijken we graag terug en koesteren we vaak dierbare herinneringen.

In de laatste decennia is er verschrikkelijk veel veranderd. Vooral de natuurwetenschappen hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt. Daardoor is het beeld van het ontstaan van het universum en de ontwikkeling van het leven op aarde sterk veranderd.

Maar daardoor is er ook een grote verandering ontstaan op religieus terrein. De traditionele opvattingen over God passen steeds minder bij dat wat de wetenschappen ons leren. Dat begint ook door te dringen tot theologen, zoals Prof. H.M. Kuitert, ds K. Hendrikse en ds C. ter Linde. Zij beseffen dat de Bijbel in beeldende én tijdgebonden teksten spreekt die geen weergave van de werkelijkheid m.b.t. God vormen. Men moet zich afvragen of er beter bij de wetenschap aansluitende Godsopvattingen mogelijk zijn. Dat is inderdaad het geval. Eén is die van Spinoza die God beschouwde als de natuur. De natuur kent twee aspecten: de vormende kracht en de ervaarbare, gevormde werkelijkheid. Wij hebben nu niet langer te maken met een God buiten de bestaande werkelijkheid, ook niet langer met een God beheerst door emoties, zoals de God uit veel Bijbelse verhalen.

Een tweede opvatting is die van Heidegger: God als het Zijnsmysterie dat zich in al het zijnde laat ontwaren.

Deze twee opvattingen sluiten wél aan bij de wetenschap, die zelf overigens over God niet wil en kan handelen.

Natuurlijk is het voor veel mensen moeilijk om de oude, vertrouwde beelden en opvattingen t.a.v. God los te laten. En uiteraard moet ieder daarin een eigen afweging maken. Maar voor wie zich niet meer in die oude voorstellingen kan vinden en deze loslaat vormen genoemde, andere zienswijzen wellicht een verhelderende visie. Men kan dan het besef van het Mysterie der werkelijkheid vasthouden en tegelijk allerlei verouderde zienswijzen loslaten. Dat kan als een bevrijdende ervaring worden beleefd.