Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd

Elk jaar worden we geconfronteerd met het zogenaamde kerkelijk jaar. Dat begint bij de eerste zondag  van Advent, de periode ter voorbereiding van het Kerstfeest. Naast Kerstmis vormen Pasen en Pinksteren de grote feesten van het kerkelijk jaar. Maar voor steeds meer mensen betekenen die feesten alleen nog maar vrije dagen, zij het dat Kerstmis ook een gezellig familiefeest is met een feestelijke maaltijd en vaak het onderling uitwisselen van geschenken. De religieuze betekenis van die feesten raakt steeds meer op de achtergrond. Deels heeft men er geen weet meer van, deels weet men dat religieuze element niet meer te plaatsen in het concrete bestaan. Menigeen heeft het gevoel dat de inhoud van het Christendom betrekking heeft op een heel andere werkelijkheid dan die waarin wij leven.

 

Gaan wij even terug naar het begin van het Christendom. De eerste Christenen waren Joden die zich alleen van hun geloofsgenoten onderscheidden door hun geloof in Jezus’ Messiasschap. Zij geloofden dat Jezus na zijn hemelvaart spoedig zou terugkeren naar deze wereld om er het Rijk Gods te vestigen, waarmee aan de onderdrukking door de Romeinen en alle verdere ellende een einde zou komen. Jezus, Paulus en zo veel anderen koesterden de verwachting dat het Rijk van God aanstaande was. Maar zij hebben zich vergist. En het geloof in de mogelijkheid van een goddelijk ingrijpen in de geschiedenis is bij velen verdwenen. Het lijkt zo dat het Christendom op een vergissing berust en dus achterhaald is.

Allerlei theologische speculaties over God en Jezus komen ook niet overtuigend meer over.  Dus komt de vraag op: moeten we het Christendom maar vergeten?

 

Het was Albert Schweitzer, onder meer vermaard als Nieuwtestamenticus, die stelde dat wij Jezus’ geloof, zijn verwachting met betrekking tot het Godsrijk, niet meer kunnen delen. Maar tegelijk betekende voor hem Jezus’ inzet voor het Godsrijk een blijvende bron van inspiratie. Wij moeten dan het begrip Rijk van God transponeren in ‘een humane samenleving’. Wat Jezus ook zo belangrijk maakt is het feit dat hij de mens stelt boven de wet. Hij wilde de Joodse leefregels, de wet, niet afschaffen, maar juist vervullen. Dat deed hij door de wet op te vatten als iets dat ten dienste staat van de mens in plaats van het omgekeerde.

 

Het is bekend dat onze grootste wijsgeer Spinoza grote waardering koesterde voor Jezus. Spinoza was van mening dat als mensen beter gaan denken, d.w.z. juister gaan denken, hun handelen beter wordt.

Voor hem was de hoogste trap van denken het intuïtief besef dat iedereen en alles deel uitmaakt van de Natuur dan wel God. Dat besef zal tot gevolg hebben dat wij beter gaan handelen. Het beeld van Jezus die tegen onderdrukking van de zwakkeren was en zich verzette tegen alle schijnvroomheid kan uitstekend worden, verbonden met Spinoza’s besef van de geborgenheid van iedereen en alles in de Natuur in God.

Dit gedachtengoed is typisch vrijzinnig. Inzicht moet in een mens tot ontwikkeling komen en niet worden opgedrongen.

En een levensovertuiging moet passen bij het concrete bestaan, wil zij zinvol zijn.